Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Valdymas
Struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ valdymo struktūra, patvirtinta 2021 01 08 valdybos posėdyje

Valdyba

Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų kadencijai. Valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai, renkami konkurso tvarka, ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio akcininko (valstybės) akcijų valdytojai LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renka ir iš užimamų pareigų atšaukia bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus.

Atsižvelgiant į įmonės dydį (remiantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymu, „Toksika“ priskiriama vidutinių įmonių kategorijai), komitetai prie valdybos nėra sudaromi.

Visuotiniame akcininkų susirinkime 2017 m. lapkričio 7 d. buvo išrinkta valdyba, kurią sudarė Dangirutis Janušas (nepriklausomas narys), Lygita Bonikaitienė (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovė) ir Valdemar Kačanovskij (nepriklausomas narys). Vėliau, 2019 m. balandžio 26 d., visuotinis akcininkų susirinkimas iš valdybos narės pareigų atšaukė Lygitą Bonikaitienę, o nauja valdybos nare išrinko valstybės tarnautoją Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėją Gerdą Krukonienę.

 

Dangirutis Janušas

Dangirutis Janušas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2017 m. lapkričio mėn.)

 

 

Profesinė veikla, pareigos
VĮ „Oro navigacija“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2016 m. sausio mėn.)
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius (nuo 2000 m.)
Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla (nuo 2011 m.)
UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2019 m. balandžio mėn.)
UAB „Toksika“ ankstesnės kadencijos valdybos nepriklausomas narys ir pirmininkas (iki 2017 m. lapkričio mėn.)
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2017 m. spalio mėn.)
UAB „GLASS LT“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2013 m. liepos mėn.)
Išsilavinimas
VU Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (tarptautinis verslas)
Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauro laipsnis (finansai)
Heidelbergo (Vokietija) universitetas, stažuotė valstybės ekonomikos srityje
Pastabos

Turi didelę patirtį strateginio valdymo ir įmonių finansų srityse, ėjo ankstesnės kadencijos "Toksikos" valdybos nepriklausomo nario ir pirmininko pareigas.

Gerda Krukonienė

Gerda Krukonienė

Valdybos narė (nuo 2019 m. balandžio mėn.)

 

 

 

Profesinė veikla, pareigos
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento, Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėja
Valstybinės metrologijos tarnybos laikinai einanti direktoriaus pareigas (iki 2014 m. liepos mėn.)
Valstybinės metrologijos tarnybos Metrologijos skyriaus vedėja (iki 2014 m. vasario mėn.)
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Informacijos sistemų vadybos magistro laispnis
Vilniaus universiteto Informologijos bakalauro laispnis
Metrologo kvalifikacija
Pastabos:

Valdyboje atstovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, turi didelę patirtį pramonės plėtros ir atliekų tvarkymo srityse, turi vadovavimo patirties.

Valdemar Kačanovskij

Valdemar Kačanovskij

Valdybos narys, nepriklausomas narys (nuo 2017 m. lapkričio mėn.)

 

 

 

Profesinė veikla, pareigos
RB Rail AS teisininkas (nuo 2020 m. balandžio mėn.)
UAB „EPSO-G“ vyr. teisininkas (iki 2020 m. balandžio mėn.)
AB „Klaipėdos nafta“ SGDT departamento teisininkas (iki 2016 m. kovo mėn.)
Išsilavinimas
Mykolo Romerio universiteto teisės magistro laipsnis (Europos verslo teisė)
Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro laipsnis (teisė ir valdymas)
Pastabos

Turi didelę patirtį tarptautinės teisės, įmonių teisės, kitose teisės srityse, įgytą dirbant advokatų kontorose ir energetikos sektoriaus įmonėse nuo 2009 metų.

Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėjo ir šiuo metu neina bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Su nepriklausomais valdybos nariais yra sudarytos veiklos sutartys. Vadovaujantis bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. sausio 24 d. sprendimu patvirtintu atlygio už įmonės nepriklausomo valdybos nario veiklą valdyboje skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, už nepriklausomo valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas valandinis atlygis.

Valdybos narių atlygis mokamas vieną kartą per ketvirtį, atlygio dydį už praėjusį ketvirtį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, atlygio dydis nėra siejamas su bendrovės veiklos rezultatais. Atlygis valdybos pirmininkui per ketvirtį negali viršyti 1/3 dalies, o atlygis valdybos nariui per ketvirtį – 1/4 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių nustatytų bendrovės vadovui. Bendra nepriklausomiems valdybos nariams už veiklą valdyboje 2020 metais priskaičiuota atlygio suma sudarė 31 734,21 Eur įskaitant visus mokėtinus mokesčius ir įmokas (GPM, Sodra).

Vadovybė
Arūnas Dirvinskas

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

A. Dirvinskas valdybos nutarimu buvo priimtas eiti „Toksikos“ generalinio direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės mėnesį. Kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose nuo paskyrimo „Toksikos“ vadovu dienos neturėjo ir šiuo metu neturi. Paskutinė A. Dirvinsko darbovietė iki paskyrimo bendrovės vadovu buvo UAB „Turto valdymo firma“, kurioje jis ėjo direktoriaus plėtrai pareigas (2010–2013 m.). Prieš tai A.Dirvinskas ėjo UAB „Posūkis“ generalinio direktoriaus (2006–2010 m.), kitas vadovaujančias pareigas (2001–2006 m.). 2008 metais jis įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį tarptautinės prekybos srityje.

Lukas Andronavičius

Lukas Andronavičius

Komercijos direktorius

L. Andronavičius bendrovės komercijos direktoriumi dirba nuo 2015 m. lapkričio. Prieš tai 2012–2015 metais jis dirbo UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras), kur ėjo juristo, vėliau – teisės tarnybos vadovo, galiausiai – direktoriaus pareigas. Nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. buvo SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdybos narys. Mykolo Romerio universitete 2011 metais jis įgijo teisės bakalauro laipsnį (teisės ir valdymo srityje), o 2013 metais – teisės magistro laipsnį (verslo teisės srityje).

Valerija Greičiuvienė

Valerija Greičiuvienė

Vyriausioji buhalterė

V. Greičiuvienė bendrovės vyr. buhalterės pareigas eina nuo 2006 m. kovo, kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose neturi. Iki paskyrimo „Toksikos“ vyr. buhaltere vienerius metus bendrovėje dirbo ekonomiste, o 1989–2005 metais – AB „Grigiškės“ inžiniere-ekonomiste. Kauno technologijos universitete 1982 metais įgijo aukštąjį inžinerinį techninį išsilavinimą, o 2010 metais – ekonomikos magistro laipsnį (specializacija – apskaita ir auditas).

Bronislovas Skarbalius

Bronislovas Skarbalius

Šiaulių padalinio vadovas

B. Skarbalius bendrovės Šiaulių padalinio vadovo pareigas užima nuo Šiaulių filialo išregistravimo dienos (2019 07 31), iki tol nuo 2004 metų dirbo filialo direktoriumi. Prieš užimdamas šias pareigas, „Toksikoje“ ėjo direktoriaus pareigas (1997–2004 m.), prieš tai – technikos direktoriaus pareigas (1996–1997 m.). 1981 m. Kauno technologijos universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą pagal pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybę.

Veiklos politikos

UAB „Toksika“ politikos skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą bendrovės valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti pridėtinę vertę.

Metiniai pranešimai