Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė

 

 

 

Finansinių rezultatų apžvalga

Pagrindinis „Toksikos“ pajamų šaltinis – pavojingųjų atliekų priėmimas (96-97% visų pardavimo pajamų). Atliekų turėtojas (Bendrovės klientas) perduoda Bendrovei atliekas, kartu su jomis perleisdamas Bendrovei atsakomybę už jų tinkamą sutvarkymą. Už šią paslaugą atliekų turėtojas sumoka Bendrovei sutartą kainą, o Bendrovė gautomis pajamomis vėliau dengia atliekų sutvarkymo sąnaudas. Taip pat Bendrovė gauna pajamų už atliekų transportavimą specialiuoju transportu, pagamintos el. energijos pardavimą ir už kai kurių atliekų pardavimą specializuotiems tvarkytojams.

Didėjant atliekų surinkimui – gerėja Bendrovės veiklos rezultatai. Tiesa, 2018 metais padidėjusį grynąjį pelną lėmė ne tik geresnis įprastinės veiklos rezultatas, bet taip pat ir teigiamas netipinių pajamų ir sąnaudų skirtumas. 2018 metais įprastinėje veikloje Bendrovė uždirbo 184 Eur grynojo pelno, o pripažinusi netipines finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas – dar 263 tūkst. Eur grynojo pelno.

Bendrovė turi negrąžintų skolų kredito įstaigoms, iš kurių pagrindinės yra trys: banko paskola pavojingųjų atliekų sąvartyno statybai, banko paskola pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybai ir kredito linija apyvartinėms lėšoms. Visus įsipareigojimus Bendrovė vykdo griežtai laikydamasi sudarytų sutarčių.

 

 

Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai