Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga

Pagrindinis „Toksikos“ pajamų šaltinis – pavojingųjų atliekų priėmimas jų saugiam sutvarkymui. Šios pajamos paprastai sudaro 97–98 % visų pardavimo pajamų. Taip pat bendrovė gauna pajamų už teigiamą vertę turinčių atliekų pardavimą specializuotiems tvarkytojams, atliekų transportavimą ir el. energijos, pagamintos deginant atliekas, pardavimą. 2020 metais, įgijusi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją, „Toksika“ taip pat pradėjo teikti patalpų, kuriose gali būti COVID-19 užkratas, dezinfekavimo paslaugą.

2020 metais „Toksika“ gavo 8,566 mln. Eur pardavimo pajamų – 75 % daugiau negu prieš metus. Padidėjus veiklos apimtims ir pajamoms, didėjo ir sąnaudos. Pardavimo savikaina 2020 metais buvo 4,27 mln. Eur (50 % didesnė negu 2019 m.), veiklos (bendrosios ir administracinės) sąnaudos – 2,65 mln. Eur (45 % didesnės negu 2019 m), palūkanų sąnaudos – 53 tūkst. Eur (82 % didesnės negu 2019 m). Grynojo pelno 2020 metais uždirbta 1,64 mln. Eur – 8,1 karto daugiau negu 2019 m.

Skolos kredito įstaigoms 2020 m. pabaigoje sudarė 424 tūkst. Eur (2019 m. pabaigoje – 865 tūkst. Eur). Reikšmingą jų sumažėjimą lėmė 2020 metais baigtos grąžinti ilgalaikės paskolos, kurios buvo paimtos 2013 metais. Šios paskolos (iš viso 2,57 mln. Eur.) buvo paimtos siekiant nuosavomis lėšomis prisidėti įgyvendinant projektus „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ ir „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“, kurių apimtyje buvo sukurta pagrindinė „Toksikos“ atliekų tvarkymo infrastruktūra (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys ir pavojingųjų atliekų sąvartynas).

Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
2022