Pavojingųjų atliekų deginimas

Pavojingųjų atliekų deginimas
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje (PADĮ)
PADĮ deginamos atliekos:
PADĮ veikla
PADĮ įrenginio emisijos
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje (PADĮ)

Bendrovė eksploatuoja vienintelį Lietuvoje pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį (PADĮ), kuriame turi teisę per metus sudeginti 8000 tonų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų. Įrenginyje gali būti deginama daugiau kaip 400 skirtingo pobūdžių atliekų.

PADĮ deginamos atliekos:
 • Naftos produktai ir jais užterštos atliekos
 • Dažų, klijų ir lakų atliekos
 • Organiniai tirpikliai
 • Visų tipų užterštos pakuotės
 • Užterštos pašluostės, sorbentai, filtrai, jų atliekos
 • Cheminėmis medžiagomis užterštos medienos atliekos, pabėgiai
 • Įvairaus tipo plastiko atliekos
 • Spausdintuvo kasetės
 • Bitumo atliekos
 • Jonitinės dervos
 • Pavojingomis medžiagomis užteršti katalizatoriai
 • Laboratorinės cheminės medžiagos
 • Medicininės ir farmacinės atliekos
 • Naikintinos prekės ir medžiagos

Detalus deginamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį kaip atliekų tvarkymo objektą.

Jeigu norite sužinoti ar Jūsų turimos atliekos gali būti ir kokiomis sąlygomis deginamos PADĮ, prašome kreiptis į mūsų bendrovės specialistus, kurie atliks laboratorinius tyrimus ir suteiks kvalifikuotas rekomendacijas.

PADĮ veikla

PADĮ pavojingos ir nepavojingos atliekos yra tvarkomos dviem būdais – D10 deginimas sausumoje bei R1 naudojimas energijai gauti. PADĮ atliekos ne tik sunaikinamos sudeginant didesnėje kaip 1100 laipsnių temperatūroje, bet deginimo proceso metu yra gaminama elektros energija, kuria yra aprūpinamas visas atliekų tvarkymo įrenginys, o perteklinė elektros energija yra parduodama elektros tinklams.

Atliekas paverčiame energija

Atliekos PADĮ, atsižvelgiant į atliekų fizines ir chemines savybes  gali būti tvarkomos keliais būdais:

 • Kietosios atliekos susmulkinamos specialiu atliekų smulkintuvu ir tiltinio krano pagalba perduodamos į sukamąją deginimo krosnį.
 • Skystos atliekos talpinamos į skystų atliekų talpyklas iš kurių specialiais purkštukais yra įpurškiamos į atliekų deginimo krosnį.
 • medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai yra paduodamos į PADĮ su specialiai įrengta pneumo „ranka“, tuomet atliekų konvėjeriu keliauja į penktąjį PADĮ aukštą bei perduodama tiesiai į deginimo krosnį.
 • Laboratorinės cheminės medžiagos yra specialiai supakuojamos, taip, jog būtų išvengta cheminių reakcijų ir specialios linijos pagalba perduodamos tiesiai į atliekų deginimo krosnį.
 • PADĮ taip pat įrengta freono atliekų šalinimo linija.

Patyrę deginimo įrenginio operatoriai, įdiegtos naujausios technologijos, PADĮ veiklos temperatūrinis režimas leidžia sunaikinti itin įvairias ir pavojingas chemines medžiagas, todėl galime drąsiai sakyti – PADĮ įrenginyje galime sutvarkyti visas Lietuvoje susidarančias pavojingąsias atliekas išskyrus sprogias ir radioaktyvias.

PADĮ įrenginio emisijos

Ypatingai svarbi PADĮ veiklos dalis yra dūmų valymo sistema. PADĮ įrengta itin moderni dūmų valymo sistema, kuri sudaro 2/3 viso deginimo įrenginio. PADĮ išmetimai yra nuolat matuojami ir „Online“ sistema perduodami tiesiogiai LR Aplinkos apsaugos departamentui. Ne rečiau kaip du kartus per metus vykdomi nenuolatiniai matavimai, kuriuos atlieka nepriklausomi tarptautiniai ekspertai. Bendrovė vykdo nuolatinį emisijų monitoringą ir jo rezultatus skelbia kiekvieną darbo dieną.

Bendrovė garantuoja, jog visos pavojingos atliekos PADĮ yra ne tik saugiai sutvarkomos jas sudeginant ir paverčiant elektros energija, bet ir po deginimo proceso susidarančios atliekos – šlakai bei lakieji pelenai yra saugiai pašalinami Bendrovės eksploatuojamame pavojingųjų atliekų sąvartyne. Bendrovė užtikriną atsakingą, saugų galutinį atliekų sutvarkymą. 

Bendrovės veikla grindžiama atsakomybės bei atvirumo principais, todėl visiems pageidaujantiems suteikiame galimybė dalyvauti savo atliekų naikinimo procese, stebėti naikinimo procesą „online“ būdu, taip pat kviečiame suinteresuotus asmenis atvykti į PADĮ susipažinti su įrenginio veiklą bei  įdiegtomis technologijomis.