Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas
Bendrovės startegija
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai
Valdymas
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Veiklos ataskaitos
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Įstatai
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai
Finansinės ataskaitos
Darbo užmokestis
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Aplinkosauginiai veiklos rezultatai
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Mažos vertės pirkimų aprašas
Karjera
Praktikos galimybės
Teisinė informacija
Europos sąjungos teisės aktai
LR teisės aktai
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
Privatumo politika

UAB „Toksika“ įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

UAB „Toskika“ privatumo politika apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą; paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis; informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis bendrovė laikosi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

www.toksika.lt  svetainė, kaip ir dauguma interneto svetainių, renka duomenis apie lankytojus. Tai padeda mūsų įmonei suprasti, kiek naudingas yra mūsų interneto svetainės turinys bei kaip galime jį tobulinti ateityje.

Bendrovė laikosi šios privatumo politikos

Jūsų vardas, pavardė/ bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas ir el.pašto adresas neperduodami tretiems asmenims, jokiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, susijusius su teisėsaugos reikalavimais. Jūsų vardas, pavardė/ bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas ir el.pašto adresas saugomi apsaugotuose serveriuose  ir naudojami pagal jų konfidencialumo politiką.

Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė

Bendrovė kaupiami El. pašto adresas, vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas, gautas iš Jūsų, pateikiant užklausas ar užsakymus ir  naudojamas tam, kad identifikuoti Jus, kaip asmenį, kai reikia suteikti informaciją apie teikiamas paslaugas ar atlikti užsakymus. Duomenys apsaugomi serverio saugumo priemonių. El. paštas taip pat gali būti naudojamas įprastam susirašinėjimui. Telefono numeris naudojamas susisiekti su asmeniu pateikusiu užklausimą ar užsakymą. Jūs turite teisę, bet kada pareikalauti mūsų pašalinti visus duomenis, kurie buvo saugomi mūsų sistemose (išskyrus tuos, kurių saugojimas yra apibrėžtas įstatymais).

Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka

Svetainėje www.toksika.lt naudojami slapukai  (Cookies) ir Google Analytics tarnybos lankytojų duomenis. Šių duomenų pagalba surenkama informacija apie lankytojų veiksmus turinio kokybės, svetainės naudojamumo gerinimo tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad naršyklė blokuotų visus cookie failus ir perspėtų Jus apie tokių failų siuntimą. Atminkite, kad tokiu atveju kai kurios funkcijos ir tarnybos gali neveikti tinkamu būdų.

 

Norėdami susisiekti su mumis bet kokiais klausimais, Jūs galite parašyti mums el. laišką adresu: vilnius@toksika.lt