Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Privatumo politika

UAB „Toksika“ įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

UAB „Toskika“ privatumo politika apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą; paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis; informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis bendrovė laikosi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

toksika.lt svetainė, kaip ir dauguma interneto svetainių, renka duomenis apie lankytojus. Tai padeda mūsų įmonei suprasti, kiek naudingas yra mūsų interneto svetainės turinys bei kaip galime jį tobulinti ateityje.

Bendrovė laikosi šios privatumo politikos

Jūsų vardas, pavardė / bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas ir el.pašto adresas neperduodami tretiems asmenims, jokiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, susijusius su teisėsaugos reikalavimais. Jūsų vardas, pavardė/ bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas ir el.pašto adresas saugomi apsaugotuose serveriuose  ir naudojami pagal jų konfidencialumo politiką.

Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė

Bendrovė kaupiami el. pašto adresas, vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, adresas, telefonas, gautas iš Jūsų, pateikiant užklausas ar užsakymus ir  naudojamas tam, kad identifikuoti Jus, kaip asmenį, kai reikia suteikti informaciją apie teikiamas paslaugas ar atlikti užsakymus. Duomenys apsaugomi serverio saugumo priemonių. El. paštas taip pat gali būti naudojamas įprastam susirašinėjimui. Telefono numeris naudojamas susisiekti su asmeniu pateikusiu užklausimą ar užsakymą. Jūs turite teisę, bet kada pareikalauti mūsų pašalinti visus duomenis, kurie buvo saugomi mūsų sistemose (išskyrus tuos, kurių saugojimas yra apibrėžtas įstatymais).

Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka

Svetainėje toksika.lt naudojami slapukai  (Cookies) ir Google Analytics tarnybos lankytojų duomenis. Šių duomenų pagalba surenkama informacija apie lankytojų veiksmus turinio kokybės, svetainės naudojamumo gerinimo tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad naršyklė blokuotų visus cookie failus ir perspėtų Jus apie tokių failų siuntimą. Atminkite, kad tokiu atveju kai kurios funkcijos ir tarnybos gali neveikti tinkamu būdų.

 

Norėdami susisiekti su mumis bet kokiais klausimais, Jūs galite parašyti mums el. laišką adresu: vilnius@toksika.lt