Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Karjera
Skelbimai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – „TOKSIKA“) valdybos nepriklausomų narių pareigas valdybos naujai 4 metų kadencijai.

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr. Atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amber team“.

Kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai).

Įsidarbinimo galimybės

UAB „Toksika” yra didžiausia pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė eksploatuojanti valstybinės svarbos objektus – pavojingųjų atliekų surinkimo aikšteles, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį bei pavojingųjų atliekų sąvartyną. „Toksikoje“ dirba įvairių sričių profesionalai – aplinkosaugos specialistai, pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistai, inžinieriai, šaltkalviai, chemikai, ir kt.

Bendrovė siekia, jog būtų užtikrinama minimali darbuotojų kaita ir skatinami ilgalaikiai darbo santykiai, tačiau prie nuolat augančio kolektyvo kviečiame prisijungti ambicingus, sąžiningus, bei aplinką mylinčius savo veiklos profesionalus. Jeigu atitinkate šiuos kriterijus, prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) adresu vilnius@toksika.lt bei laiške nurodyti, kuriame padalinyje ir kokio pobūdžio darbas Jus domintų. Taip pat kviečiame aktyviai sekti mūsų skelbiamus darbo skelbimus.

Praktikos galimybės

„Toksika“, vykdydama pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą, sudaro galimybes aplinkosaugos, atliekų tvarkymo specialistams, inžinieriams, šaltkalviams, chemijos laborantams ir kitiems specialistams atlikti praktiką įmonės padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje bei Šiauliusoe.

Jeigu Jus domina galimybė atlikti praktiką mūsų įmonėje, prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) adresu vilnius@toksika.lt bei laiške nurodyti, kurioje srityje ir kuriuo laikotarpiu norėtumėte atlikti praktiką.