Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas
Bendrovės startegija
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai
Valdymas
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Veiklos ataskaitos
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Įstatai
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai
Finansinės ataskaitos
Darbo užmokestis
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Aplinkosauginiai veiklos rezultatai
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Mažos vertės pirkimų aprašas
Karjera
Praktikos galimybės
Teisinė informacija
Europos sąjungos teisės aktai
LR teisės aktai
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (toliau – UAB „Toksika“ arba Bendrovė) yra licencijuota pavojingų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingų atliekų rinkimas, pervežimas, sandėliavimas, šalinimas, perdirbimas bei kt. Bendrovė registruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingas atliekas, Bendrovė taip pat turi teisę surinkti, saugoti ir tvarkyti ir daugelį nepavojingų atliekų.

Pavojingas atliekas Bendrovė surenka visoje Lietuvoje. Specialiu Bendrovės transportu atliekos surenkamos visuose šalies rajonuose ir iki perdavimo galutiniam jų sutvarkymui saugomos Bendrovės eksploatuojamose pavojingų atliekų aikštelėse.

 Bendrovė savo padalinius eksploatuoja Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje:

 • Vilniuje – Bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Klaipėdoje – Klaipėdos atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Šiauliuose – Šiaulių atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingų atliekų deginimo įrenginys ir pavojingų atliekų sąvartynas ;
 • Alytuje – Alytaus atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992-11-09 Šiaulių m. valdybos potvarkiu įkurta VĮ “Toksika“ (steigėjai – Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. sav., AB „Stumbras“, AB „Elnias“, AB „Nuklonas“, AB „Tauras“). 1993 07 23 Šiaulių r. valdyba skyrė 10 ha žemės sklypą kaip įnašą neterminuotam naudojimui. 1995 03 13 VĮ „Toksika“ perregistruota  į UAB „Toksika“. 2001 m. „PHARE“ lėšomis Šiaulių r. pastatyta gamybinė bazė.

1992-04-17 įkurta VĮ „Klaipėdos krašto atliekų tvarkymo įmonė“,  kuri 2003 m. reorganizavimo būdu reorganizuota į UAB „Klaipėdos Toksika“.

1994-06-02 Vilniaus m. valdyba skyrė 3 ha sklypą pavojingų atliekų aikštelės statybai. 1997-01-09 pradėta statyba. 2000-09-20 įsteigta įmonė UAB „Švarus Vilnius“, kuri baigus statybos darbus 2003-11-19 priimta eksploatacijai.

2003-12-05 Alytuje įsikūrusi įmonė UAB „Eisrega“ reorganizuota į UAB „Naujoji eisrega“ ir UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“.

2002-04-12  LR Vyriausybė nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti pavojingųjų atliekų tvarkymo prioritetai ir principai. Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkymo centrinės bazės statybai buvo pasirinktas bendrovės „Toksika” Šiaulių filialas, esantis Jurgeliškių kaime, užimantis apie 10 ha teritoriją ir turintis 720 kv.m. ploto ilgalaikio pavojingųjų atliekų sandėliavimo pajėgumus.

2008-03-31 Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) įvykdžiusi atvirą konkursą Šiaulių rajone pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos darbams atlikti, pasirašė pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos sutartis.

2009-11-26 uždarytas Aukštrakiuose, Šiaulių r. veikęs odų pramonės atliekų sąvartynas. Sąvartynas užėmė apie 6,2 ha plotą ir buvo sudarytas iš 12 atvirų baseinų, kuriuose buvo sukaupta apie 123 000 kubinių metrų kietųjų ir skystųjų atliekų. Uždaryto sąvartyno monitoringą kelis dešimtmečius vykdys UAB „Toksika“.

2013-05-03 Bendrovės, kartu su UAB „Žalvaris“, VŠĮ „Grunto valymo technologijos“, UAB „Biocentras“ ir UAB „Biocentras SE“, įsteigta Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija (PATVA).

2013-06-07 UAB „Toksika“ pasirašė projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021, finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią 2013 m. rudenį UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje pradėti pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos darbai. Bendra projekto vertė – 3 014 058 EUR. Pastatytos pavojingųjų atliekų sąvartyno 4 sekcijos, įrengtas pavojingųjų atliekų stabilizavimo baras. Įsigyta pavojingųjų atliekų sąvartyno laboratorinė įranga. Parengti pavojingų atliekų techniniai ir technologiniai reglamentai, visos reikalingos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos bei kita dokumentacija, užtikrinanti pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklą. Įdiegtos stabilizavimo technologijos.

2013-12-11 LR ūkio ministro įsakymu Bendrovės PADĮ, PAS ir Šiaulių regioninė PA tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014-06-26 buvo pasirašyta „Darbų perėmimo pažyma“ (atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas), kuria patvirtinama, kad darbai pagal 2008 m. Kovo 31 d. rangos sutartį „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ Nr A/2007/L/36“ buvo baigti 2014-06-06.

2015-11-26 Išduotas Pavojingųjų atliekų sąvartyno (PAS) statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-151126-00230, patvirtinantis, kad PAS yra tinkamas eksploatuoti (jame leidžiama šalinti iki 9000 t atliekų per metus). Pradėtas eksploatuoti PAS.

2016  Bendrovėje idiegti freono atliekų tvarkymo pajėgumai, tai leido tapti vienintele bendrove Lietuvoje įmone galinčia tinkamai sutvarkyti freono atliekas.

Turimi leidimai
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)