Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje

Projekto “Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje” tikslas – sukurti aplinkos apsaugos požiūriu darnią ir ekonomiškai efektyvią Pavojingųjų atliekų (PA) tvarkymo Lietuvoje sistemą. 2003 m. gruodžio 22 d. Europos komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ Nr. 2003LT/16/P/PE/017 pasirašytas Finansinis memorandumas (FM).

Buvo numatyta finansuoti 3 pagrindinius komponentus, susijusius su PA tvarkymu/saugojimu, įskaitant ir atliekas, susidariusias dėl netoliese esančios odų gamyklos praeities veiklos:

 • PA deginimo įrenginio statyba
 • PA sąvartyno statyba
 • Odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas

2003 m. gruodžio 22 d. pasirašytame Finansiniame memorandume numatyta projekto vertė sudarė 18.758.000 EUR, skirto finansavimo dydis sudarė – 12.267.325 EUR, (65 proc.). Išlaidų tinkamumo paramai gauti pabaigos data buvo numatyta 2008 m. gruodžio 31 d.

EK 2006 m. birželio 29 d. priėmė Sprendimą Nr. K(2006)3088, kuris iš dalies pakeitė Sprendimą DL/2003/3636 dėl paramos skyrimo projektui. Papildomai įtraukta priemonė “Praeities taršos sutvarkymas”, apimanti:

 • Pesticidų surinkimą ir sutvarkymą, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymą, sandėlių išvalymą
 • PA surinkimą iš bankrutavusių įmonių ir utilizavimą

 Tam, kad būtų sukurta efektyvi ir darni PA surinkimo, gabenimo ir utilizavimo sistema, pasinaudojant

ES parama, vadovaujantis FM I priedo 6.2.4 p. ES skiriamų lėšų gavėjas turi būti vienas juridinis asmuo, priklausantis valstybei. Tai garantuotų, kad nebus įvestos nepagrįstos PA tvarkymo kainos. Tokiam tikslui atskirų, regionuose veikiančių, savivaldybėms priklausančių 5 įmonių (UAB „Vilniaus švara”, UAB „Toksika” Klaipėdoje, UAB „Toksika” Šiauliuose, UAB „Naujoji eisrega” ir UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė”) pagrindu 2004 m. liepos 1 d. buvo įkurta UAB „Toksika” su centrine administracija Vilniuje ir filialais Alytuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Bendrovės pagrindiniu akcininku (93 proc. akcijų paketo) tapo LR ūkio ministerija. Nedidelę dalį akcijų valdo savivaldybės.

UAB „Toksika” Filialuose PA numatyta surinkti ir sandėliuoti laikinam saugojimui, iki pervežimo į centrinį PA tvarkymo kompleksą. Centrinės PA tvarkymo bazės statybai buvo pasirinkta UAB „Toksika” Šiaulių filialo bazė, esanti Aukštrakių kaime, užimanti apie 10 ha teritoriją ir turinti 720 m2 ploto ilgalaikio PA sandėliavimo patalpas. Bendrovės nuosavybėn buvo perduotas ir rekultivuotas senasis odų pramonės atliekų sąvartynas, priklausęs Šiaulių apskrities administracijai.

LR Vyriausybė 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti pavojingųjų atliekų tvarkymo prioritetai ir principai. Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkymo centrinės bazės statybai buvo pasirinktas bendrovės „Toksika” Šiaulių filialas, esantis Jurgeliškių kaime, užimantis apie 10 ha teritoriją ir turintis 720 kv.m. ploto ilgalaikio pavojingųjų atliekų sandėliavimo pajėgumus.

Įgyvendinant projektą Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje buvo įgyvendintos šios sudedamosios projekto dalys (po sąrašu yra detalesnis proiektų aprašymas skirtas įėjus į konkretų projektą.)

 • Techninė pagalba UAB „Toksika“
 • Techninė priežiūra. Sutarties Nr. 2006/92/A/L/LT
 • Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas. Sutarties Nr. 2005/18/A/P/LT
 • Pavojingų atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo mokymai. Sutarties Nr. A/2007/L/23
 • Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas. Sutarties Nr. A/2007/L/25
 • Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių. Sutarties Nr. A/2007/L/28
 • Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba. Sutarties Nr. A/2007/L/36
 • Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas. Sutarties Nr. A/2007/126/ND/PA/LT
 • Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas. Papildomi darbai. Sutarties Nr. A/2009/T/ND/41

Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas. Sutarties Nr. PS-23

Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Sutarčių Nr.

A/2007/L/25; A/2009/T/ND/41

Sutarčių pavadinimai

Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas;

Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas. Papildomi darbai.

Sutarčių pobūdis

Rangos darbų sutartys, FIDIC raudonoji knyga

Sutarties aprašymas
 • 120-54.290 m2 baseinų ploto nuvandeninimas;
 • 390 m2 ploto sąvartyno uždengimas
 • Filtrato surinkimo sistema
 • Dujų surinkimo ir uždegimo sistema
Darbų rangovas

UAB „Šiaulių plentas“

Darbų pradžios data pagal sutartį Nr. A/2007/L/25

2007-04-25

Darbų pabaigos data pagal sutartį Nr. A/2007/L/25

2008-10-25,

sutartis buvo pratęsta iki 2009-12-01.

Darbų pradžios data pagal sutartį Nr. A/2009/T/ND/41

2009-11-04

Darbų pabaigos data pagal sutartį Nr. A/2009/T/ND/41

2010-01-04

Atliktų darbų aprašymas:
 • 640 m2 baseinų ploto nuvandeninimas, iš jų: sąvartyno kaupo sekcija Nr.1 – 8900 m2, sąvartyno kaupo sekcija Nr.2 – 6800 m2, Baseinas 1-3 – 27340 m2, Baseinas 11-12 – 6600 m2;
 • Įrengimai ir 18.390 m2 ploto sąvartyno uždengimas*
 • filtrato surinkimo ir pašalinimo sistema
 • dujų surinkimo ir pašalinimo sistema.
 • Papildomi darbai pagal sutartį A/2009/T/ND/41 pridėti priede 39, 16-19 psl.

Pripažinimo tinkamų naudoti aktas pasirašytas 2009-11-26 d. (Priedas Nr. 25-3)

Perėmimo pažyma išduota 2009-11-26 d.  (Priedas Nr. 25-1)

Atlikimo pažyma pasirašyta 2010-01-12 d. (Priedas Nr. 25-2)

Nuotraukos (Priedas Nr. 27)

Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Sutarties Nr.

A/2007/L/28

Sutarties pavadinimas

Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių.

Sutarties pobūdis

Paslaugų sutartis

Sutarties aprašymas

Bankrutavusių įmonių skaičius, kuriose būtina sutvarkyti PA – 10 vnt.

Būtinų sutvarkyti PA kiekis:

 • 100,16 tonų
 • 822,47 m3
Darbų rangovas

Jungtinė veikla: UAB „Ūrus ir Ko“, VšĮ „Grunto valymo technologijos“, UAB „Korys“

Darbų pradžios data

2007-07-02

Darbų pabaigos data

2008-10-02

Atliktų darbų aprašymas

Darbai atlikti.

Darbų eigos aprašymas su nuotraukomis pateiktas priede Nr. 28

Atliktos užduotys:

Bankrutavusių įmonių skaičius, kuriose buvo sutvarkytos PA – 10 vnt.

Iš bankrutavusių įmonių surinktų ir išvalytų PA kiekis tonomis (t) viso 1100,16 t, iš jų:

 • galvaninis šlamas- 109 t
 • vanduo, užterštas naftos produktais-500 t
 • kitos kuro rūšys- 176,16 t
 • įvairios cheminės medžiagos- 275 t
 • pasibaigusio galiojimo medikamentai- 20 t
 • mazutas lietaus kanalizacijos tinkluose-10 t
 • mazutas vamzdynuose-10 t

Iš bankrutavusių įmonių surinktų ir išvalytų PA kiekis kubiniais metrais (m3) viso 822,47 m3:

 • naftos produktais užterštas gruntas-461,47 m3
 • naftos produktais užterštos atliekos – 309 m3
 • mazutas su vandeniu- 50 m3
 • gruntas užterštas gyvsidabriu-2 m3.
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Sutarties Nr.

A/2007/L/36

Sutarties pavadinimas

Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba.

Sutarties pobūdis

Projektavimo ir rangos darbų sutartis, (FIDIC sidabrinė knyga)

Sutarties aprašymas

Suteikiamų paslaugų ir atliekamų statybos montavimo darbų pobūdis:

 • techninio projekto parengimas;
 • tiekimo ir saugojimo rezervuarų sistemos montavimas;
 • pradinio apdorojimo ir valymo įrenginių sistemos montavimas;
 • rotacinės degimo krosnies montavimas;
 • antrinės degimo kameros su pagalbine įranga montavimas;
 • boilerio su pagalbine įranga montavimas;
 • išmetamų dujų pusiau šlapio/šlapio metodo valymo sistemos (su į orą išmetamų teršalų automatinio monitoringo įrenginių sistema) montavimas;
 • turbinos generatoriaus su tarpiniu garo nuėmimu montavimas;
 • elektros įrangos ir instaliacijos montavimas;
 • patalpos (įskaitant valdymo patalpą su visa būtina specializuota įranga, laboratorija su visa būtina laboratorine įranga ir prietaisais, mėginių saugojimo patalpą) įrengimas
 • inžinerinių tinklų įrengimas;
 • reagentų ūkio sistemos sumontavimas;
 • azoto paruošimo ir saugojimo įrenginių sistemos sumontavimas;
 • deginimo įrenginių ir kitų įrenginių bei sistemų bendra valdymo ir stebėsenos sistemos įrengimas;
 • baigiamieji bandymai (bandomasis paleidimas – 1 mėn. trukmės, funkcinis išbandymas – bent 300 val.; Įvedimas į eksploataciją – mažiausiai 3750 val. (bet privalu sudeginti ne mažiau kaip 4000 t pavojingų atliekų).
Darbų rangovas

Jungtinė veikla:

Hafner SRL ir SR UAB „Senovė“

Darbų pradžios data

2008-04-02

Darbų pabaigos data

2011-10-30

Atliktų darbų aprašymas

Įrengta:

 • tiekimo ir saugojimo rezervuarų sistema,
 • pradinio apdorojimo ir valymo įrenginių sistema,
 • rotacinė deginimo krosnis,
 • antrinė degimo kamera su pagalbine įranga,
 • Boileris su pagalbine įranga,
 • Išmetamų dujų pusiau šlapio / šlapio metodo valymo sistema,
 • Turbina – generatorius su tarpiniu garo nuėmimu,
 • Inžineriniai tinklai,
 • Deginimo įrenginio ir kitų įrenginių bei sistemų bendra valdymo ir stebėsenos sistema.
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Sutarties Nr.

A/2007/126/ND/PA/LT

Sutarties pavadinimas

Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas

Sutarties pobūdis

Paslaugų

Sutarties aprašymas

Numatyta atlikti:

 • išvalyti sandėlius – 30 vnt.
 • utilizuoti pesticidų -2.000 t
 • išvalyti dirvožemį pesticidų gaisravietėse -6215 m3
Darbų rangovas

SAVA GmbH&Co KG

Darbų pradžios data

2008-01-08

Darbų pabaigos data

2009-07-08

Atliktų darbų aprašymas

Darbai buvo iš dalies atlikti.

Buvo nustatyta, kad paslaugos tiekėjas netinkamai deklaravo savo atliktus darbus ataskaitose, kurios buvo patvirtintos Užsakovo.

Siekiant aiškių ir skaidrių sutarties apimčių traktavimo kriterijų, paslaugos tiekėjas atliko pateikus papildomus grunto tankio tyrimus, patikslino užteršto sutvarkyto dirvožemio kiekius ir perskaičiavo pirminius deklaruotus kiekius. Tik tuomet galutinius kiekius, kartu su perėmimo-priėmimo aktais patvirtino APVA.

Užsakovui tinkamai neužtikrinus kokybiškų Sutarties paslaugų teikimo ir paslaugos tiekėjui pateikus klaidinančius duomenis, užsitęsė šios sutarties vykdymas. Nustatyta, kad faktiškai sutvarkyta tik 4.507,66 m3, paslaugų tiekėjui buvo sumažinta už sutarties atlikimą sumokama suma 281.484,02 Eur.

2009 m. gruodžio 20 d. APVA atliko įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Projekto sutartyje „Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas“ Nr. A/2007/126/ND/PA/LT numatytų pavojingų atliekų deginimo kiekių skaičiavimo metodikos. Buvo nutarta patikslinti užteršto sutvarkyto dirvožemio kiekius ir perskaičiuoti pirminius paslaugų tiekėjo deklaruotus kiekius, naudojant grunto tankį insitu (gamtinį) vidutiniškai lygų 1,412. Galutinius kiekius, kartu su perėmimo-priėmimo aktais patvirtino visos sutarties šalys. Atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą pažeidimas nenustatytas (priedas Nr. 39 8-15 psl.).

Paslaugų teikėjui mokėtina suma buvo apskaičiuota vadovaujantis sutartyje įvardintomis kainomis už atskiras paslaugas, t.y. įkainis už 1 tonos pesticidų atliekų sutvarkymą, 1 tonos užteršto grunto sutvarkymą ar 1 sandėlio sutvarkymą

Patvirtintos atliktų paslaugų ir darbų apimtys:

 • išvalytų sandėlių kiekis 29 vnt.
 • utilizuoti pesticidai -2.086,932 t
 • išvalytas dirvožemis pesticidų gaisravietėse -4507 m3
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Sutarties Nr.

PS-23

Sutarties pavadinimas

Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas.

Sutarties pobūdis

Paslaugų

Sutarties aprašymas

Paslaugų tiekėjas privalės surinkti, išvežti ir sutvarkyti gruntą, užteršto pesticidų atliekomis iš Senosios Įpilties k., Darbėnų sen., Kretingos raj., atlikti užterštumo tyrimus. Preliminarūs atliekų kiekiai:

 • 300 m3 – tai 1994 metais kilusio gaisro metu apie 40 tonų sudegusių pesticidų, kurie buvo sumaišyti su smėliu ir kalkėmis, šis užterštas gruntas yra sandėliuojamas kaupe;
 • 180 m3 gaisravietės teritorijoje užteršto grunto; sutvarkyti sandėlį
Darbų rangovas

Jungtinė veikla: UAB “AV investicija” ir UAB „Grota“

Darbų pradžios data

2011-11-18

Darbų pabaigos data

2011-12-15

Atliktų darbų aprašymas

Paslaugų tiekėjas įvykdė sutartinius įsipareigojimus:

Surinkta ir išvežta pesticidų atliekų– 2,806 t;

Surinkta ir išvežta grunto užteršto pesticidų atliekomis – 630 m3;

Sutvarkytas pesticidų sandėlys – 1 vnt.

Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas

2013 m. birželio mėn. UAB „Toksika“ pasirašė projekto „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“ projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021, finansavimo ir administravimo sutartį.

2013 m. rudenį UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje pradėti pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos darbai.  Pastatytos pavojingųjų atliekų sąvartyno 4 sekcijos, įrengtas pavojingųjų atliekų stabilizavimo baras. Įsigyta pavojingųjų atliekų sąvartyno laboratorinė įranga. Parengti pavojingų atliekų techniniai ir technologiniai reglamentai, visos reikalingos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos bei kita dokumentacija, užtikrinanti pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklą. Įdiegtos stabilizavimo technologijos. 2015 m. sąvartynas pradėjo veikti.

Remiantis principu „teršėjas moka”, sąvartyno ir deginimo įrenginio veiklos sąnaudos  dengiamos imant mokestį už surinktas pavojingas atliekas iš pramonės įmonių ir namų ūkių.

100 mokyklų

2018 metais UAB ,,Toksika‘‘ Lietuvos šimtmečio proga pakvietė Lietuvos mokyklas pasitikti Lietuvos 100-metį švaresnėms ir pasiūlė nemokamai sutvarkyti pavojingas atliekas 100-ui mokyklų. Taip pat surengė daugiau nei 14 ekskursijų į įmonę per kurias apsilankė virš 225 moksleivių, bei bendrovės specialistai vyko į mokymosi įstaigas kur pravedė 10 pamokų apie ekologija, visa ši edukacinė veikla yra vykdoma toliau siekiant šviesti moksleivius.

Projekto rezultatai

Per metus buvo sulaukta net 126 mokyklų paraiškos surinkti ir sutvarkyti pavojingas atliekas. Įmonė įvertinusi gautas paraiškas nusprendė, kad atliekos bus surinktos iš visų to pageidaujančių mokyklų ir atliekų surinkimas bus vykdomas visoje Lietuvoje. Per metus buvo surinkta daugiau nei 26 tonos pavojingų atliekų , kurių didžiąją dalį sudarė laboratorinės cheminės medžiagos, dažų ir lako atliekos, dienos šviesos lempos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, seni elektros prietaisai. Per praėjusius metus įmonė daug investavo į vaikų švietimą ir nuveikė gerokai daugiau nei planavo. Aplinkosaugos tema šiandien yra ypač aktuali, todėl įmonė džiaugiasi, kad galėjo Lietuvos moksleiviams suteikti ne tik torines žinias, bet ir praktiškai supažindinti su pavojingų atliekų tvarkymu.