Tekstas:
Paveiksliukai:

Pranešk

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kiti asmenys gali pranešti apie „Toksikoje“ pastebėtus galimus pažeidimus (įskaitant korupcinio pobūdžio) arba netinkamą elgesį skiltyje PRANEŠK arba el. paštu pranesk@toksika.lt.

„Toksikos“  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą arba netinkamą elgesį, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių padarinių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino.

Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir „Toksikos“ vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

Pranešimų nagrinėjimo ir pranešėjų apsaugos pocedūros aprašytos „Toksikos“ veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos (ją rasite skiltyje Korupcijai atspari aplinka) 2 skyriuje „Pranešimų apie pažeidimus arba netinkamą elgesį valdymas, pranešėjų apsauga“.

    Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį