Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
 • Adresas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76103 Šiaulių r. sav.
 • Veiklos leidimas TIPK Nr.T-Š.9-14/2015
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Metinis deginamas atliekų kiekis – 11 826 t.

Veiklos aprašymas:

Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ) yra skirtas pavojingosioms ir nepavojingosioms atliekoms tvarkyti, atliekas  panaudojant energijai gaminti (R1 veikla) arba vykdant atliekų šalinimo veiklą (D10).

Deginimo įrenginį sudaro atliekų pavimo sistema, atliekų smulkintuvas,  sukamoji krosnis pavojingoms atliekoms deginti, medicininių ir laboratorinių atliekų padavimo sistema, antrinė atliekų deginimo krosnis, energijos panaudojimo įrenginys, dūmų valymo sistema, automatinė emisijų kontrolės sistema, apsaugos sistemos.

PADĮ yra tvarkomos itin skirtingo pobūdžio pavojingosios atliekos: kietosios ir skystosios atliekos yra tokios atliekos kaip: žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos, agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos, odos ir kailių pramonės atliekos, naftos perdirbimo atliekos, nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos, dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos, fotografijos pramonės atliekos, metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas), alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos, alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1, chlorintosios emulsijos, chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų ir k.t.

Pavojingu atliekų deginimo įrenginyje deginamos medicininės, laboratorinės, vaistų atliekos (t>1100 °C), šių atliekų tvarkymui yra įrengta speciali pneumatinė  ranka.

Įrenginyje įrengta freono atliekų deginimo linija.

Sumontuota specialių skysčių deginimo linija (pliūpsnio temperatūra < 55 c). Per specialių skysčių liniją yra paduodami tokie skysčiai kaip: dažų ar lako atliekos, tirpiklių ir tirpiklių mišinių atliekos (kt. tirpikliai – acetonai, įvairūs alkoholiai, ketonai); organinės atliekos, nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, organiniai halogenintieji tirpikliai ir šių tirpiklių mišiniai, kuriuose chloro kiekis yra > 2 % ir daugelis kitų.

Degimo metu išlaisvinama šilumos energija panaudojama šiluminiame vandens/garų cikle garams gaminti. Šie garai paduodami į šiluminį ciklą elektros energijai gaminti. Tokiu būdu šilumos energija pirma paverčiama į mechaninę, po to generatoriumi – į elektros energiją. Gauta energija, panaudojus reikalingą jos kiekį paties atliekų deginimo įrenginio reikmėms, parduodama elektros tinklams.

Degimo metu susidarantys dūmai apdorojami pusiau sauso proceso valymo įrenginyje, kurį sudaro absorbavimo bokštas su kaustinės sodos tirpalo dozavimo sistema, antras absorbavimo bokštas su natrio bikarbonato ir aktyvintųjų anglių dozavimo sistema, rankovinis filtras, šlapiasis dūmų valymas ir azoto oksidų nusodinimo sistema.

Po deginimo proceso susidaro pavojingosios atliekos, t.y. šlakai, lakieji pelenai iš katilo, bei dūmų valymo atliekos iš rankovinio filtro. Visos šios atliekos yra sutvarkomos bendrovės pajėgumais pašalinant šias atliekas specialiai įrengtame pavojingųjų atliekų sąvartyne.

Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
 • Adresas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76103 Šiaulių r. sav.
 • Veiklos leidimas TIPK Nr.T-Š.9-9/2015
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Metinis šalinamas pavojingųjų atliekų kiekis – 9000 t.

Veiklos aprašymas:

Pavojingų atliekų sąvartynas (toliau PAS) – tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje pavojingų atliekų sąvartynas su atliekų stabilizavimo baru ir įdiegtomis stabilizavimo technologijomis bei visa reikiama infrastruktūra saugiai šalinti pavojingąsias atliekas. PAS pastatytas Valstybės valdomos pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovės „Toksika” Šiaulių padalinyje, vykdant ES projektą „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“. Pavojingųjų atliekų sąvartyno veikla yra griežtai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl pavojingų atliekų sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingosios atliekos, kurioms nėra alternatyvių tvarkymo būdų, t. y. šios atliekos technologiškai negali būti rūšiuojamos, perdirbamos ar tvarkomos kitais būdais. PA Sąvartyno pajėgumai – 9000 tonų pavojingųjų atliekų per metus. 

Pavojingosios atliekos į PAS sekciją yra įvežamos ant dirbtinai įrengto pagrindo (dugno), kurio konstrukciją sudaro: 1 200 mm storio homogenizuoto (plūkto, tankinto) molio sluoksnis; 6 mm storio geosintetinio molio kilimas; 2,0 mm HDPE geomembrana; 500 g/m2 apsauginė geotekstilė; 500 mm storio granitinė skalda aplink filtrato surinkimo vamzdį ir žvyras. Bendras PAS pagrindo (dugno) storis – 1708 mm. PAS pagrindo filtraciniame sluoksnyje yra įrengta ir filtrato surinkimo sistema, kuri sujungta su šalia PAS įrengta 30,5 m3  požemine filtrato surinkimo talpa. Tokia pagrindo (dugno) konstrukcija užtikrina patikimą apsaugą dėl gruntinio vandens patekimo į sąvartyną, o taip pat ir pačio filtrato patekimo į gruntinius vandenis.

PAS kaupo uždengimo konstrukciją sudaro: 300 mm dujų drenažinis sluoksnis; 6mm geosintetinio molio sluoksnis; HDPE geomembrana 2,0 mm; 500 g/m2 apsauginė geotekstilė; ne mažesnio kaip 1 000 mm storio grunto sluoksnis. Bendras PAS viršutinės dangos storis – 1308 mm. Ši konstrukcija užtikrina patikimą pavojingųjų atliekų apsaugą nuo atmosferinio bei mechaninio poveikio.

Visos PAS šalinamos atliekos yra sausos ir jose bendroji organinė anglis (BOA) yra ne daugiau 6 %. Pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles – draudžiama šalinti skystas ar pastos pavidalo atliekas. Dėl šių priežasčių filtrato susidarymo galimybė yra minimali. PAS užkrovimo metu pavojingosios atliekos į sekciją yra įvežamos tik po mobilia stogine ar kita laikina, vandeniui nelaidžia 0,5 mm storio HDPE plėvele, kuri užtikrina pavojingųjų atliekų, esančių sąvartyne apsaugą nuo atmosferinio poveikio iki sekcijos uždengimo. Tokia sąvartyno konstrukcija bei eksploatacija iki minimumo sumažina filtrato susidarymo galimybę ir savo ruožtu užtikrina, kad sąvartyne palaidotos atliekos nebus plaunamos filtrato.

Pavojingos atliekos šalinamos po mobilia stogine ar kita vandeniui nelaidžia danga, siekiant išvengti lietaus vandens patekimo į sekciją, t. y. mažinti filtrato susidarymą.

Užpildžius sekcijos dalį (20×20 m), įrengtais bėgiais stogo konstrukcija perstumiama į gretimą sekcijos plotą, o užpildyta sekcijos dalis laikinai uždengiama 0,5 mm storio HDPE plėvele. Taip procesas vyksta iki pilno sekcijos užpildymo. Kai mobilusis stogas bus perkeltas ant naujai užpildomos sekcijos, turi būti atliktas prieš tai eksploatuojamos sekcijos įvažiavimo angos uždarymas. Po to mobili konstrukcija nuo pirmosios sekcijos perkeliama ant antrosios sekcijos bei pildymas vyksta analogišku būdu. Šis procesas kartojamas ant visų sekcijų.

Siekiant optimaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą, pvz. į atskiras sekcijas šalinti skirtingos morfologijos ar sudėties pavojingas atliekas, vienu metu gali būti eksploatuojama daugiau nei viena sekcija.

Galutinis sekcijų uždengimas vykdomas tik tuomet, kai yra pilnai užpildytos visos keturios sekcijos. Galutinis sąvartyno uždengimas vykdomas užpildžius visas keturias sąvartyno sekcijas. Sąvartyno laikinas uždengimas numatomas užpildžius kiekvieną sekciją, galutinis sąvartyno uždengimas numatomas užpildžius visas keturias sąvartyno sekcijas.

Atliekų fizikinis –cheminis apdorojimas stabilizavimo bare

Kitos 35 % atliekų, priimtų šalinti pavojingų atliekų sąvartyne, neatitiks šalinimo sąvartyne kriterijų ir ribinių verčių, todėl, prieš šalinimą sąvartyne bus stabilizuojamos. Atliekos, kuriose yra judrių toksinių medžiagų, prieš šalinant sąvartyne stabilizuojamos, naudojant D9 šalinimo būdą (fizikinis-cheminis apdorojimas – stabilizavimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami).

Pagrindiniai stabilizuojamų atliekų srautai yra pelenai iš deginimo įrenginių, užterštas gruntas, dumblas/pastos pavidalo atliekos, sausos medžiagos.

Atliekų fizikinis-cheminis apdorojimas – stabilizavimas vykdomas stabilizavimo baro pastate. Stabilizavimo baras numatomas priimamų į sąvartyną pavojingų atliekų sandėliavimui ir apdorojimui. Ši įranga suprojektuota remiantis suderintais pavojingų atliekų sąvartyno bei šalia esančios priėmimo/apdorojimo teritorijos Techniniu projektu ir Darbo projektu. Numatyta atliekų tvarkymo įranga yra pastato viduje ir šalia jo.

PADĮ veiklos schema
Šiaulių atliekų aikštelė
 • Adresas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76103 Šiaulių r. sav.
 • Veiklos leidimas TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Maksimalus vienu metu laikomas atliekų kiekis – 7234 t.

Veiklos aprašymas:

PA tvarkymo aikštelės veiklos tikslas – priimti ir vykdyti atliekų tvarkymo veiklas (saugoti, apdoroti atliekas ir pan.) siekiant atitinkamas atliekas šalinti pavojingų atliekų sąvartyne arba pavojingų atliekų deginimo įrenginyje. Tai leidžia efektyviau tvarkyti pavojingas atliekas, išnaudojant aikštelės, deginimo įrenginio ir sąvartyno potencialą. Dalis atliekų, kurios netinkamos šalinti PAS ar deginti PAD įrenginyje, perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. UAB „Toksika” Šiaulių padalinio  pavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje surinktos pavojingos atliekos yra saugiai sandėliuojamos, perdirbamas naftos produktais užterštas gruntas, valomas naftos produktais užterštas vanduo ir emulsijos, specialiai įrengtoje ilgalaikio laikymo saugykloje pavojingos atliekos laikomos iki bus galimybės perduoti galutiniam atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „Toksika“ Šiaulių padalinyje esantys trys atliekų tvarkymo įrenginiai: PAS, PAD įrenginys bei PA tvarkymo aikštelė yra tarpusavyje susiję ir tiesiogiai įtakoja vienas kito veiklą. Visos atliekos, tiek skirtos deginti, tiek šalinti sąvartyne, tiek ilgalaikiam saugojimui, apdorojimui, naudojimui ir pan., priimamos į PA tvarkymo aikštelę.

Pagrindinės PA aikštelės funkcijos PAS ir PAD įrenginių veiklos atžvilgiu yra atliekų priėmimo funkcija. T. y. PA aikštelės veikloje šios atliekos bus priimamos: pakartotinai identifikuojamos patikrinant atliekų dokumentaciją, pasveriamos ir nukreipiamos į pavojingų atliekų paruošimo deginimui barą saugoti ir (arba) deginti PAD įrenginyje. Taip pat, dalis PA veikloje tvarkomų atliekų po apdorojimo, gali būti netinkamos tolimesniam perdirbimui ar naudojimui, todėl įvertinamus šių atliekų tinkamumo deginti ar šalinti kriterijus, šios gali būti perduodamos atitinkamai deginti PAD įrenginyje ar šalinti PAS.

Šiaulių aikštelės Schema

Aikštelėje vienu metu gali būti saugoma iki 7234 t atliekų. Atliekų saugojimui yra įrengti šie pajėgumai: trumpalaikio saugojimo saugykla, degių atliekų saugykla, atliekų saugykla jūriniuose konteineriuose 312 m2 betonuotoje aikštelėje, asfaltuota aikštelė 660 mkietų pavojingų atliekų saugojimui, neidentifikuotų atliekų laikino saugojimo saugykla, požeminės skystų atliekų saugyklos, naftos produktais užterštų atliekų tvarkymo aikštelės, konteinerinė pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė, medicininių atliekų saugyklos-konteineriai -šaldytuvai.

Bendrovė Šiaulių padalinyje turi teisę priimti bei tvarkyti didžiausia Lietuvoje pavojingųjų atliekų spektrą bei kiekį.

Vilniaus atliekų aikštelė
 • Adresas: Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius
 • Veiklos leidimas TIPK Nr. T-V.7-21/2016
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Maksimalus vienu metu laikomas atliekų kiekis – 604 t.

Veiklos aprašymas:

Atliekų aikštelėje yra priimamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Priimtos atliekos yra sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, atliekos yra identifikuojamos, laikinai saugojamos, esant poreikiui perpakuojamos. Suruoštos atliekos yra transportuojamos į UAB „Toksika“ Šiaulių padalinį, kuriame atliekos pagal savo pobūdį yra deginamos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne. Atliekos taip pat gali būti perduodamos ir kitiems tvarkytojams.

Aikštelėje yra sukurta atliekų laikinos saugojimo infrastruktūra, t. y. itin degių ir sprogių pavojingųjų atliekų saugykla, pavojingųjų atliekų saugyklos (du vnt.), konteinerinė atliekų saugojimo aikštelė, atliekų iškrovimo vieta, automobilių plovykla su nuotekų surinkimo sistema, atliekų presavimo įranga. Aikštelėje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija, automatinė gaisro gesinimo sistema.

Klaipėdos atliekų aikštelė
 • Adresas: Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dovilų sen., LT-95398 Klaipėdos r. sav.
 • Veiklos leidimas TIPK Nr. T-KL.1-23/2018
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Maksimalus vienu metu laikomas atliekų kiekis – 2610 t.

Veiklos aprašymas:

Atliekų aikštelėje yra priimamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Priimtos atliekos yra sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, atliekos yra identifikuojamos, laikinai saugojamos, esant poreikiui perpakuojamos. Suruoštos atliekos yra transportuojamos į UAB „Toksika“ Šiaulių padalinį, kuriame atliekos pagal savo pobūdį yra deginamos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne. Atliekos taip pat gali būti perduodamos ir kitiems tvarkytojams.

Aikštelėje yra sukurta atliekų laikinos saugojimo infrastruktūra, t. y. itin degių ir sprogių pavojingųjų atliekų saugykla, atliekų priėmimo punktas, atliekų svėrimo vieta, pavojingųjų atliekų saugykla (3 vnt.), konteinerinė atliekų saugojimo aikštelė, atliekų iškrovimo vieta, automobilių plovykla su nuotekų surinkimo sistema, vietinė katilinė, padangų saugojimo aikštelė, kompostavimo aikštelė.  Aikštelėje

įrengta avarijoms likviduoti skirta avarinių nuotekų surinkimo sistema, atliekų presavimo įranga, atliekų smulkinimo įrenginiai,  vaizdo stebėjimo sistema, priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija, automatinė gaisro gesinimo sistema.

Alytaus atliekų aikštelė
 • Adresas: Karjero g. 2B, Takniškių k., LT-62188, Alytaus r. sav.
 • Veiklos leidimas TIPK Nr. T-A.2-8/2017
 • ATVR kodas REOBJ0013835
 • Maksimalus vienu metu laikomas atliekų kiekis – 310 t.

Veiklos aprašymas:

Atliekų aikštelėje yra priimamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Priimtos atliekos yra sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, atliekos yra identifikuojamos, laikinai saugojamos, esant poreikiui perpakuojamos. Suruoštos atliekos yra transportuojamos į UAB „Toksika“ Šiaulių padalinį, kuriame atliekos pagal savo pobūdį yra deginamos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne. Atliekos taip pat gali būti perduodamos ir kitiems tvarkytojams.

Aikštelėje yra sukurta atliekų laikinos saugojimo infrastruktūra, t. y. itin degių ir sprogių pavojingųjų atliekų saugykla, atliekų priėmimo punktas, atliekų svėrimo vieta, pavojingųjų atliekų saugykla konteinerinė atliekų saugojimo aikštelė, atliekų iškrovimo vieta, automobilių plovykla su nuotekų surinkimo sistema. Aikštelėje įrengta avarijoms likviduoti skirta avarinių nuotekų surinkimo sistema, atliekų presavimo įranga, vaizdo stebėjimo sistema, priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija, automatinė gaisro gesinimo sistema.