Tekstas:
Paveiksliukai:

Dažniausiai užduodami klausimai

Atliekų surinkimas
Norime pristatyti atliekas. Nuo ko pradėti? (Juridiniams asmenims)

Norint pristatyti atliekas į UAB ,,Toksika‘‘ atliekų aikšteles juridiniams asmenis, įstatymo numatyta tvarka privaloma susidaryti su atliekų tvarkytoju Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį. Standartinę atliekų tvarkymo sutartį galite atsisiųsti čia.

Pristatant atliekas į atliekų surinkimo vietas, Jūs privalote pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, t.y. vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę ar pasą. Pagal 2018 m. gegužės 25 d. naujojo duomenų apsaugos reglamento nuostatus nurašomi duomenys yra tik Vardas/Pavardė ir dokumento numeris.

 • Naftos produktus ir jais užterštas atliekas
 • Dažų, lako ir lakų atliekas
 • Visų tipų užterštas pakuotes
 • Užterštas pašluostes, sorbentus , filtrus
 • Asbesto turinčias atliekas
 • Laboratorines chemines medžiagas
 • Medicinines ir farmacines atliekas
 • Naikintinas prekes ir medžiagas
 • Cheminėmis medžiagomis užterštos medienos atliekas
 • Pelenų ir šlako atliekas
 • Cheminėmis medžiagomis užterštą gruntą
 • Transporto priemonių remonto ir ardymo atliekas, padangas
 • Baterijų, akumuliatorių ir visų tipų elektronikos atliekas

Su priimamų atliekų sąrašu bendrovės valdomose aikštelėse galite susipažinti valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835.

Atliekos pagal klientų pageidavimą surenkamos ir/ar pristatomos į atliekų surinkimo aikštelę dviem   būdais:

 1. Atliekų surinkimas vykdomas įmonės transportu;
 2. Atliekų turėtojas atliekas į atliekų surinkimo aikštelę pristato savu transportu.

Taip sudarę sutartį su bendrove, galite atliekas pristatyti į visas bendrovės aikšteles pagal bendrovės aikštelėms išduotus veiklos leidimus. Su priimamų atliekų sąrašu bendrovės valdomose aikštelėse galite susipažinti valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835.

Atliekos į atliekų surinkimo aikštelę turi būtų atvežtos išrūšiuotos ir įdentifikuotos atliekos. Mišrios komunalinės atliekos nėra priimamos.

Įmonės teritorijoje yra griežtai draudžiama atliekas pilti ant žemės.

Kaip turi būti paruoštos atliekos prieš jų išvežimą?

Atliekos turi būti paruoštos taip, kad jų transportavimo ir krovos darbų metu nebyrėtų, nelašėtų ir kitaip neišsilietų iš tarų ar pakuočių.  Atliekos turi būti paženklintos pavojingųjų atliekų etikete.

UAB ,,Toksika‘‘ atliekų surinkimą vykdo visoje Lietuvoje, norint utilizuoti turimas atliekas prašome susisiekti bendruoju telefonu arba užpildyti užsakymo formą.

Kas sudaro pavojingų atliekų tvarkymo procesą?

Pavojingų atliekų (toliau PA) procesą sudaro šie etapai:

 • PA surinkimas ir transportavimas specialiu Bendrovės transportu iki jų šalinimo vietos,
 • PA laikinas saugojimas (tol, kol bus pašalintos arba perduotos kitiems tvarkytojams),
 • PA tvarkymas (deginant PA deginimo įrenginyje, šalinant PA sąvartyne ar kitokiais būdais),

PA perdavimas galutiniam sutvarkymui kitiems tvarkytojams (pvz., neturint technologijų ir/arba leidimo šalinti konkrečios rūšies PA arba pasiekus leidimuose nustatytus veiklos apimties ribojimus)

Vykdau individualią veiklą. Ar gali susidaryti sutartį?

Asmenys vykdantys individualią veiklą, kurios metu susidaro pavojingos atliekos gali sudaryti Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį. Sutarčiai sudaryti būtinas individualios veiklos kodas.

Kokie galimi atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdai?

Už paslaugas atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka, atliekant bankinį pavedimą, taip pat yra galimybė atsiskaityti grynaisiais ar banko kortele atliekų pristatymo vietoje.

Fiziniai asmenys, kurie nėra sudarę sutarties gali atsiskaityti grynaisiais ar banko kortele atliekų pristatymo vietoje.

Esame registruoti GPAIS sistemoje, ką turime žinoti prie perduodant atliekas?

Įmonės kurios vykdo atliekų susidarymo apskaitą prieš atliekų pristatymą  licencijuotam atliekų tvarkytojui privalo GPAIS sistemoje sukurti Pavojingų atliekų perdavimo lydraštį.

Kaip žymimos ir laikomos pavojingos atliekos?

Atliekų turėtojai, kurie laikinai laiko, surenka ir veža pavojingas atliekas privalo jas supakuoti taip, kad jų transportavimo ir laikymo metu jos nekeltu pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Talpos kuriose yra pakuojamos ir laikomos pavojingos atliekos turi būti pagamintos taip, kad juose esančios atliekos negalėtų išgaruoti, išsipilti, išsibarstyti ir kitaip patekti į aplinką. Šių tarų kamščiai, kaiščiai ar dangčiai turi būti sandarūs, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti.

Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

Laikomi ir vežami pavojingų atliekų konteineriai, pakuotės, taros turi būti paženklintos pavojingų atliekų etiketės ženklinimo forma, kurioje informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

* Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus.

UAB ,,Toksika‘‘ turi pajėgumus identifikuoti pavojingas atliekas ne tik vizualiai, bet turi galimybę atlikti medžiagos tyrimus atliekų tyrimų laboratorijoje.

Norime priduoti asbestą? Ką turime žinoti?

Asbestas dėl savo savybių ir atsparumo cheminėms medžiagoms, ugniai, turintis geros šilumos ir garso izoliacijos savybių buvo plačiai naudojamas Lietuvoje. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, asbesto turinčios atliekos yra kenksmingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Šiai dienai ES ir Lietuvoje asbesto turinčių gaminių patekimas į rinką ir jų gamyba yra uždrausti, o šių gaminių šalinimo sprendimai palikti valstybėms narėms.

Norint priduoti asbestą į UAB ,,Toksika‘‘ atliekų surinkimo aikšteles Jūs turite žinoti:

 1. UAB ,,Toksika‘‘ atliekų aikštelės nėra sąvartynai, t.y. atliekos negali būti išverstos ant žemės. Vadovaujantis vidaus taisyklėmis, asbesto atliekos turi būti tinkamai paruoštos iškrovimui, t.y. asbesto lakštai sukrauti ant padėklų arba didmaišiuose (jei asbestas sutrupėjęs).
 2. Atsiskaitymo metų suma skaičiuojama už faktinį atliekų svorį kilogramų tikslumu.

  SAVO ATSILIEPIMUS, PASIŪLYMUS AR KLAUSIMUS BENDROVEI GALITE PALIKTI ČIA: