Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas

Bendrovė bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) vykdo pavojingųjų atliekų surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonės atliekų tvarkymo specialistų bei vadovaujančių specialistų  mokymus. Bendrovės gamybinėje bazė Šiauliuose vykdoma praktinė mokymų dalis, kurios metu atliekų tvarkymo specialistai yra supažindinami su pavojingųjų atliekų ženklinimo, identifikavimo, tvarkymo procesu. Specialistai susipažįsta su pavojingųjų atliekų deginimo bei šalinimo pavojingųjų atliekų sąvartyne technologijomis. Įgytos teorinė ir praktinės žinios leidžia tikėti, jog atliekų tvarkymo specialistai atsakingai tvarkys jų veikloje susidarančias pavojingąsias atliekas.

Pavojingųjų atliekų identifikavimas

Bendrovė kartu su pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija (PATVA) iniciavo pavojingųjų atliekų identifikavimo ir kontrolės tvarkos įgyvendinimą.  Šiuo metu atliekų turėtojai patys identifikuoja atliekas ir suteikia šioms atliekoms atliekų kodą. Taip dažnu atveju pavojingosios atliekos yra identifikuojamos kaip nepavojingos, kas lemią netinkamą tolimesnį šių atliekų tvarkymą. Galimai pavojingos atliekos yra šalinamos komunalinių atliekų sąvartynuose, deginamos komunalinių atliekų deginimo įrenginiuose, ar išleidžiamos į bendrąsias nuotekas. Bendrovė kartu su PATVA atliko  Lietuvos teisinės bazės reglamentuojančios atliekų identifikavimą analizę bei palygino su užsienio šalyse egzistuojančia atliekų identifikavimo tvarka. Bendrovė siekia, jog identifikuojant atliekas atliekų turėtojai turėtų pasitelkti akredituotas laboratorijas, kurios atliktų atliekų tyrimus ir identifikuotų atliekas kaip pavojingąsias arba nepavojingąsias. Bendrovė yra įsitikinusi, jog tik laboratorinių tyrimų atlikimas gali užtikrinti tinkamą atliekų identifikavimą bei tinkamą tolimesnį atliekų tvarkymą.