Tekstas:
Paveiksliukai:

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas
Atliekų tvarkymas laikino saugojimo aikštelėse
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų sąvartyne
Atliekų tvarkymas atliekas perduodant kitiems atliekų tvarkytojams

„Toksika“ yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, įregistruota  Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turinti licenciją tvarkyti pavojingąsias atliekas. Pavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos tiesiogiai ir per tarpininkus (surinkėjus) teikiamos visiems Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

Pavojingųjų atliekų tvarkymo procesą sudaro šie etapai:

 • atliekų surinkimas (priėmimas) ir transportavimas specialiu transportu iki jų šalinimo vietos,
 • laikinas atliekų saugojimas, kol jos bus sutvarkytos arba perduotos kitiems tvarkytojams,
 • atliekų deginimas deginimo įrenginyje, šalinimas pavojingųjų atleikų sąvartyne ar kitokiais būdais,
 • atleikų perdavimas kitiems tvarkytojams (pvz., neturint technologijų arba leidimo šalinti konkrečios rūšies pavojingąsias atliekas arba pasiekus leidimuose nustatytus veiklos apimties ribojimus).

„Toksika“ priima pavojingąsias atliekas ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų bei kitų reikalavimų.

Bendrovė turi šiuos pavojingųjų atliekų tvarkymo padalinius:

 • pavojingųjų atliekų laikino saugojimo aikšteles,
 • pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį (PADĮ),
 • pavojingųjų atliekų sąvartyną (PAS).
Atliekų tvarkymas laikino saugojimo aikštelėse

Bendrovė turi teisę surinkti ir savo aikštelėse vienu metu saugoti iki 10 758 tonų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų. Maksimalus vienu metu saugomas atliekų kiekis yra:

 • Vilniaus atliekų aikštelėje – 604 tonos,
 • Alytaus atliekų aikštelėje – 310 tonų;
 • Klaipėdos atliekų aikštelėje – 2610 tonų;
 • Šiaulių atliekų aikštelėje – 7234 tonos.

Detalų kiekvienoje aikštelėje priimamų atliekų sąrašą galite rasti valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/. Bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus atliekų aikštelę, į kurią perduodamos atliekos.

Atliekų priėmimo aikštelėse dirba patyrę darbuotojai, galintys preliminariai identifikuoti pavojingąsias atliekas, konsultuoti atliekų tvarkymo ar GPAIS pildymo klausimais.  Priimamos atliekos yra pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Aikštelėje išrašomi dokumentai, patvirtinantys atliekų perdavimą sutvarkyti.

Atliekų aikštelių darbo laikas

I-IV 7.30 – 16.15 val.

pietų pertrauka 11.00-11.30

V 7.30 – 15.00 val.

pietų pertrauka 11.00-11.30

Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje

„Toksika“ eksploatuoja pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį (PADĮ), kuriame turi teisę per metus sudeginti 10000 tonų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų. Detalus deginamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/, bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį kaip atliekų tvarkymo objektą.

Deginimo įrenginyje pavojingosios ir nepavojingosios atliekos yra tvarkomos dviem būdais – deginimas sausumoje (D10) bei naudojimas energijai gauti (R1). Atliekos deginamos 1200 laipsnių temperatūroje, o deginant susidariusia elektros energija  aprūpinamas visas atliekų tvarkymo įrenginys. Perteklinė elektros energija yra parduodama elektros tinklams.

Atliekas paverčiame energija

Plačiau apie pavojingųjų atliekų deginimo procesą skaitykite čia.

Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų sąvartyne

„Toksika“ eksploatuoja pavojingųjų atliekų sąvartyną (PAS), kuriame turi teisę per metus pašalinti ne daugiau kaip 9000 tonų pavojingųjų atliekų. Detalus šalinamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/, bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų sąvartyną kaip atliekų tvarkymo objektą.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingosios atliekos, kurios negali būti sutvarkytos kitais būdais, t.y. šios atliekos technologiškai negali būti rūšiuojamos, perdirbamos ar kitaip panaudojamos.

Plačiau apie pavojingųjų atliekų šalinimo sąvartyne procesą skaitykite čia.

Atliekų tvarkymas atliekas perduodant kitiems atliekų tvarkytojams

„Toksika“ surenka itin platų spektrą tvarkomų atliekų. Dalis atliekų, kurių „Toksika“ negali sutvarkyti, yra perduodama kitiems tvarkytojams. Bendrovė bendradarbiauja tik su ilgametę veiklos patirtį turinčiais atsakingais  atliekų tvarkytojais.