Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas
Atliekų tvarkymas PA laikino saugojimo aikštelėse
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje
Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų sąvartyne
Atliekų tvarkymas atliekas perduodant kitiems atliekų tvarkytojams

Bendrovė yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, įregistruota  Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turinti licenciją tvarkyti pavojingąsias atliekas (toliau – PA). PA surinkimo ir tvarkymo paslaugos tiesiogiai ir per tarpininkus (surinkėjus) teikiamos visiems Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikloje jos susidaro.

PA tvarkymo procesas susideda iš šių etapų:

 • PA surinkimas (priėmimas) ir transportavimas specialiu Bendrovės transportu iki jų šalinimo vietos,
 • PA laikinas saugojimas, tol, kol bus pašalintos arba perduotos kitiems tvarkytojams,
 • PA šalinimas, deginant PA deginimo įrenginyje, šalinant PA sąvartyne ar kitokiais būdais,
 • arba jų perdavimas galutiniam sutvarkymui kitiems tvarkytojams (pvz., neturint technologijų ir/arba leidimo šalinti konkrečios rūšies PA arba pasiekus leidimuose nustatytus veiklos apimties ribojimus).

Bendrovė priima PA ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi PA tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.

Bendrovė eksploatuoja šiuos PA tvarkymo pajėgumus:

 • PA laikino saugojimo aikšteles
 • PA deginimo įrenginį (PADĮ)
 • PA sąvartyną (PAS)
Atliekų tvarkymas PA laikino saugojimo aikštelėse

Bendrovė turi teisę surinkti ir savo aikštelėse vienu metu saugoti iki 10 758 tonų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų. Maksimalus vienu metu saugomas atliekų kiekis yra:

 • Vilniaus atliekų aikštelėje -604 tonos
 • Alytaus atliekų aikštelėje -310 tonos
 • Klaipėdos atliekų aikštelėje -2610 tonos
 • Šiaulių atliekų aikštelėje -7234 tonos

Susipažinti su detaliu aikštelėje priimamų tvarkymui atliekų sąrašu galite valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkę atliekų aikštelę į kurią perduodamos atliekos.

Atliekų priėmimo aikštelėse dirba patyrę bendrovės darbuotojai galinti preliminariai identifikuoti pavojingąsias atliekas, esant poreikiui suteikti konsultaciją atliekų tvarkymo ar GPAIS pildymo klausimais.  Priimamos atliekos yra pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Išrašomi dokumentai patvirtinantys atliekų perdavimą galutiniam sutvarkymui.

Darbo laikas:

I-IV 7.30 – 16.15 val. 

pietų pertrauka 11.00-11.30

V-7.30 – 15.00 val.

pietų pertrauka 11.00-11.30

Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje

Bendrovė eksploatuoja pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį (PADĮ), kuriame turi teisę per metus sudeginti 8000 tonų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų. Detalus deginamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį kaip atliekų tvarkymo objektą.

PADĮ pavojingos ir nepavojingos atliekos yra tvarkomos dviem būdais – D10 deginimas sausumoje bei R1 naudojimas energijai gauti. PADĮ atliekos ne tik sunaikinamos sudeginant didesnėje kaip 1200 laipsnių temperatūroje, bet deginimo proceso metu yra gaminama elektros energija, kuria yra aprūpinamas visas atliekų tvarkymo įrenginys, o perteklinė elektros energija yra parduodama elektros tinklams.

Atliekas paverčiame energija

Plačiau apie PA deginimo procesą skaityti:

Atliekų tvarkymas pavojingųjų atliekų sąvartyne

Bendrovė eksploatuoja pavojingųjų atliekų sąvartyną (PAS), kuriame turi teisę per metus pašalinti nedaugiau kaip 9000 tonų pavojingųjų atliekų. Detalus PAS šalinamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų sąvartyną kaip atliekų tvarkymo objektą.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingosios atliekos (toliau vadinama PA), kurioms nėra alternatyvių tvarkymo būdų, t.y. šios atliekos technologiškai negali būti rūšiuojamos, perdirbamos ar kitaip panaudojamos.

Plačiau apie PA šalinimo PAS procesą skaityti:

Atliekų tvarkymas atliekas perduodant kitiems atliekų tvarkytojams

Bendrovė siūlo pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugas, surenkant itin platų tvarkomų atliekų spektrą. Dalis atliekų, kurių galutinio tvarkymo pajėgumų bendrovė neturi yra perduodama kitiems tvarkytojams. Pažymime, jog bendrovė bendradarbiauja tik su ilgametę veiklos patirtį turinčiai, atsakingais  galutiniais atliekų tvarkytojais.