Font:
Images:

Naujienos

2018-04-06
„Toksika“ per pirmąjį 2018 m. ketvirtį dirbo saugiai
Šiaulių rajone veikiantis „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys per 2018-ųjų pirmuosius tris mėnesius neviršijo leidžiamų ...
Go
2018-02-22
Lietuvos 100-mečio proga „Toksika“ iš 100 mokyklų nemokamai surinks pavojingąsias atliekas
Pavojingas atliekas surenkanti ir tvarkanti valstybės įmonė „Toksika“ kreipiasi į Lietuvos mokyklas ir kviečia nepriklausomybės ...
Go
2018-02-21
„Toksika” bendradarbiauja su VGTU
Bendrovė „Toksika“ bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU). Šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas ...
Go
2018-02-21
„Verslo žiniose” – pavojingųjų atliekų sąvartyno problematika
„Toksika“ nedalyvauja žiedinėje ekonomikoje, jos paskirtis yra veikiau aplinkosauginė – saugiai surinkti ir pašalinti pavojingas ...
Go
2018-02-15
„Toksikoje“ išrinkta darbo taryba
Bendrovėje „Toksika“ išrinkta darbo taryba. Rinkimuose dalyvavo 82,6 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų. Į  darbo tarybą  išrinkti ...
Go
2018-02-07
2017-aisiais „Toksikos” išmetimai neviršijo normų
Apibendrinti 2017-ųjų duomenys rodo, kad per metus „Toksika” nė karto neviršijo nustatytų išmetimų normų.
Go
2018-02-07
2017-ieji “Toksikai” buvo intensyvaus augimo metai
2017 m. UAB „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai parodė, kad įmonė tinkamai išnaudojo savo turimus pajėgumus ...
Go
2017-12-07
„Toksikoje” – sutikimas su kaimynystėje gyvenančia bendruomene ir Seimo nariais
Toksikoje” tradiciškai surengtas susitikimas su kaimynystėje gyvenančiais bendruomenės nariais. 
Go
2017-11-15
„Toksika“ akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba
Ūkio ministerijos valdomos  UAB „Toksika“ akcininkų susirinkime  buvo išrinkta nauja bendrovės valdyba. Nepriklausomai valdybos nariais tapo ...
Go
2017-10-23
“Toksika” šiemet per 9 mėnesius gavo pelno
Per devynis šių metų mėnesius UAB „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai rodo spartų įmonės veiklos augimą.
Go
2017-10-23
„Toksikoje” sunaikinti narkotikai
Nar­ko­ti­nių me­džia­gų trans­por­ta­vi­mo ope­ra­ci­ja vy­ko lai­kan­tis itin griež­tų tai­syk­lių: kro­vi­nį ly­dė­jo ke­lios de­šim­tys gink­luo­tų Lie­tu­vos ...
Go
2017-09-24
Ekologijai skirta televizijos laida pristatė
„Toksikoje viešėjusi „Lietuvos ryto” televizijos laida „Ekovizija” plačiai pristatė „Toksikos” deginimo įrenginio veiklą ir naudą.
Go
2017-09-12
Šiemet priimta ir saugiai sunaikinta daugiau pavojingų atliekų
„Toksika” apibendrino 8 šių metų mėnesių veiklos rezultatus. Duomenys rodo, kad šiemet bus surinkta ir ...
Go
2017-07-15
„Toksikos” išmetimai atitinka reikalavimus
Lenkijos įmonė PROFTECH Spolka Jawna 2017 m. kovo 23 d. UAB „Toksikos“ deginimo įrenginyje vykdė ...
Go