Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksika” pristatė savo gerąją patirtį socialinės atsakomybės srityje

„Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas konferencijoje „Įmonių socialinė atsakomybė: vertės kūrimas valstybės valdomoms įmonėms, valstybei ir visuomenei“ pristatė „Toksikos“ socialinės atsakomybės kryptis bei veiklą.

„Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas konferencijoje „Įmonių socialinė atsakomybė: vertės kūrimas valstybės valdomoms įmonėms, valstybei ir visuomenei“ pristatė „Toksikos“ socialinės atsakomybės kryptis bei veiklą. Gerųjų socialinės atsakomybės praktikų dalinimosi renginį organizavo programa „Kurk Lietuvai“, „Valdymo koordinavimo centras“, „Registrų centras“ bei LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

„Toksikos“ vykdoma socialinės atsakomybės programa buvo pristatyta kaip vienas iš pavyzdinių projektų, parodančių, kaip valstybės valdoma įmonė sistemingai ir plačiai įgyvendina socialinės atsakomybės veiklas.

„Toksikos“ direktorius papasakojo, kad svarbiausiais įmonės socialinės atsakomybės tikslas yra kurti pasitikėjimą bendrove. Įmonė socialinę atsakomybę plėtoja keturiomis kryptimis, pabrėžiant bendruomeniškumą, aplinkosaugą, švietimą, darbuotojų saugą ir gerovę.

A.Dirvinskas pabrėžė, kaip glaudžiai pavojingąsias atliekas tvarkanti įmonė bendradarbiauja su vietos bendruomene ir Šiaulių regiono vadovybe bei aplinkosaugininkais – darni kaimynystė yra svarbiausia prielaida įmonei sklandžiai veikti.

Kartu „Toksikos“ vadovas pabrėžė, kad įmonė laikosi maksimalaus veiklos skaidrumo – visi veiklos rodikliai ir išmetimų duomenys yra kasdien viešai skelbiami interneto tinklapyje ir yra viešai prieinami tiek visuomenei, tiek aplinkosaugininkams. Šis atvirumas taip pat prisideda kuriant pasitikėjimą įmone – visuomenė gali pati įvertinti „Toksikos“ ekologinius rodiklius ir įsitikinti, kad įmonė neviršija nustatytų išmetimų normų.

Švietimo sričiai „Toksika“ skiria daug dėmesio nuo pat veiklos pradžios – įmonė priima moksleivių ir įvairių specialistų ekskursijas savo padaliniuose, o bendrovės darbuotojai vyksta į mokyklas dėstyti ekologijos pamokų. Netrukus „Toksika“ pradės naują švietimo projektą, pasitelkiant meninę kūrybą.

Nuo darnios įmonės veiklos neatsiejama ir „Toksikos“ darbuotojų gerovė. Bendrovės vadovas konferencijoje pristatė „Toksikoje“ įdiegtas saugaus darbo, mokymų programas ir priemones, kuriančias papildomą vertę darbuotojams.

Gerieji „Toksikos“ veiklos pavyzdžiai valstybės valdomų įmonių kontekste suteiks stipresnę paskatą ir būtinas žinias valstybės valdomoms įmonėms keistis.

Gerųjų socialinės atsakomybės praktikų dalinimosi renginys „Valstybės valdomų įmonių socialinė atsakomybė: nauda valstybei, įmonėms ir visuomenei“ padėjo valstybės vadomoms įmonėms dalintis informacija ir rasti galimus sprendimus konkretiems iššūkiams spręsti. Pranešėjai dalijosi, aptarė besikeičiančią Lietuvos valstybės valdomų įmonių darnumo stebėseną. Šis renginys pradėjo tęstinį Valdymo koordinavimo centro kuruojamą renginių ciklą, skatinantį ir įgalinantį teigiamus pokyčius valstybės valdomose įmonėse.