Tekstas:
Paveiksliukai:

Naujienos

2017-11-15
„Toksika“ akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba
Ūkio ministerijos valdomos  UAB „Toksika“ akcininkų susirinkime  buvo išrinkta nauja bendrovės valdyba. Nepriklausomai valdybos nariais tapo ...
Go
2017-10-23
“Toksika” šiemet per 9 mėnesius gavo pelno
Per devynis šių metų mėnesius UAB „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai rodo spartų įmonės veiklos augimą.
Go
2017-10-23
„Toksikoje“ sunaikinti narkotikai
Nar­ko­ti­nių me­džia­gų trans­por­ta­vi­mo ope­ra­ci­ja vy­ko lai­kan­tis itin griež­tų tai­syk­lių: kro­vi­nį ly­dė­jo ke­lios de­šim­tys gink­luo­tų Lie­tu­vos ...
Go
2017-09-24
Ekologijai skirta televizijos laida pristatė
„Toksikoje viešėjusi „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Ekovizija“ plačiai pristatė „Toksikos“ deginimo įrenginio veiklą ir naudą.
Go
2017-09-12
Šiemet priimta ir saugiai sunaikinta daugiau pavojingų atliekų
„Toksika“ apibendrino 8 šių metų mėnesių veiklos rezultatus. Duomenys rodo, kad šiemet bus surinkta ir ...
Go
2017-07-15
„Toksikos“ išmetimai atitinka reikalavimus
Lenkijos įmonė PROFTECH Spolka Jawna 2017 m. kovo 23 d. UAB „Toksikos“ deginimo įrenginyje vykdė ...
Go
2017-07-15
Pirmąjį šių metų pusmetį surinkta perpus daugiau atliekų
Per pirmąjį šių metų pusmetį „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai rodo spartų įmonės veiklos augimą.
Go
2017-07-14
„Toksika“ skelbia nepriklausomų valdybos narių konkursą
„Toksika“ paskelbė konkursą nepriklausomiems valdybos nariams atrinkti. Skelbimą ir kandidato prašymą rasite čia:
Go
2017-05-19
„Toksikoje“ lankėsi moksleiviai
Bendrovės “Toksika” Šiaulių filiale lankėsi Radviliškio r. Pašušvio pagrindinės mokyklos mokiniai. Svečiai buvo supažindinti su ...
Go