Šriftas:
Nuotraukos:
“Toksikoje” atlikti planiniai matavimai parodė, kad dirbama saugiai

2020 rugpjūčio 10 d. aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos užsakymu buvo atliktas planinis patikrinimas UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus specialistai pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė į aplinką išmetamų teršalų matavimus.

Gautos reikšmės, tris kartus pakartojus matavimą, parodė, kad nebuvo viršytos sunkiųjų metalų ribinės vertės. Užfiksuoti sunkiųjų metalų kiekiai mažesni šimtais ar net tūkstančiais kartų už leidžiamą normą: švinas 0,00046 mg/Nm3 (ribinė vertė 0,5 mg/Nm3), chromas 0,00477 mg/Nm3 (ribinė vertė 0,5 mg/Nm3).

Matuojant anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių parametrus, viršijimų taip pat neužfiksuota.

“Toksikoje” pavojingosios atliekos deginamos saugiai, jėgainė dirba su dideliu rezervu, o į aplinką išmetamų teršalų kiekiai nesiekia ribinių verčių.