Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksikos“ strateginis planas įvertintas aukščiausiais balais

Valdymo koordinavimo centras (VKC) įvertino UAB „Toksika“ strateginį planą 2020-2023 m. Planas įvertintas aukščiausiais balais – už visas strategijos dalis skirta 10 balų. 2020-2023 metų plane pateiktas veiklos aprašymas, aplinkos veiksnių analizė, misija, vizija, vertybės, strateginės kryptys, strateginiai tikslai ir strateginiai uždaviniai bei finansinės prognozės.

Valdymo koordinavimo centras pateikė nuomonę, kad strateginio plano turinys pateiktas tinkamai, pastabų ir rekomendacijų neturėjo. Strateginio planavimo procesas aprašytas aiškiai ir tinkamai.