Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksikoje“ įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema pagal ISO 45001 standartą

Viena iš strateginių „Toksikos“ darbo krypčių numato saugią ir darnią veiklą. Įmonė siekia užtikrinti visapusišką bendrovės darbuotojų saugą ir sveikatą, ypatingą dėmesį skiria darbuotojų darbo sąlygoms bei darbo aplinkos kokybei.

Šių tikslų vedina  „Toksika“ priėmė sprendimą diegti darbuotojų sveikatos  ir saugos vadybos sistemos standartą LST ISO 45001:2018.

Sertifikavimo įstaigos „TÜV Thüringen e.V.“ padalinio Lietuvoje  auditoriai 2019 m. lapkričio mėn. atliko bendrovės vadybos sistemos auditą, įvertino UAB „Toksika“ vadybos sistemos atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams ir išdavė tai patvirtinantį sertifikatą.

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema integruota į jau eilę metų bendrovėje įdiegtas kokybės vadybos ISO 9001 ir aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 sistemas.

Įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema ISO 45001 suteikia bendrovei galimybes identifikuoti darbuotojų veikloje esančius pavojus ir valdyti kylančias darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas, užtikrina efektyvų darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams.