Font:
Images:
VALSTYBĖS VALDOMA „TOKSIKA“ 2022 M. DIRBO PELNINGAI: IŠMOKĖS 413 754 EUR DIVIDENDŲ

„Toksika“ 2022 metais gavo 8,01 mln. Eur pardavimo pajamų, uždirbo 565 tūkst. Eur grynojo pelno, o už 2022 metus akcininkams išmokės 413 754 Eur dividendų.

„Toksika“ yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovė surenka atliekas visoje Lietuvoje ir jas saugiai sutvarko: sudegina pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, pašalina pavojingųjų atliekų sąvartyne, sutvarko kitais būdais. 2022 metais „Toksika“ surinko 18 502 t ir sutvarkė 20 616 t atliekų.

Pagrindinė įmonės akcininkė – valstybė, kuriai priklauso 92,51 % „Toksikos“ akcijų. Šias akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

“2022 metais pavyko įgyvendinti strateginius tikslus, pasiekti rekordines pavojingųjų atliekų deginimo apimtis ir 39 % viršyti užsibrėžtą grynojo pelno rodiklį. Įmonė vadovaujasi gerosiomis aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) praktikomis ir užtikrina finansinę grąžą akcininkams“, – sakė UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.

Savo ruožtu “Toksikos” generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas pabrėžė įmonės dėmesį saugiam darbui ir ekologijai. „Nepaisant padidėjusio sudegintų atliekų kiekio, kuris 2022 metais buvo didžiausias per visą „Toksikos“ istoriją, į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis sudarė tik 39,8 % didžiausio leistino metinio taršos normatyvo“, – sakė Arūnas Dirvinskas.

„Toksika“ trečius metus iš eilės pelnė aukščiausią A+ valdysenos indeksą ir buvo pripažinta valdysenos lydere tarp vidutinio dydžio valstybės valdomų įmonių. Taip pat trečius metus iš eilės „Toksika“ gavo apdovanojimų Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurse. 2022 metais už aplinką tausojančių sprendimų įgyvendinimą „Toksika“ buvo pripažinta „Aplinkai draugiškiausia“ tarp vidutinių įmonių.

„Įmonė 2022 metais į ilgalaikį turtą investavo per 1 mln. Eur – vykdė infrastruktūros ir pajėgumų plėtrą, diegė atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas ir inovatyvius atliekų tvarkymo būdus“, – sakė „Toksikos“ direktorius Arūnas Dirvinskas.

Šiemet planuojama pastatyti beveik 4 MW galios saulės elektrinę uždaryto odų pramonės atliekų sąvartyno teritorijoje.

„Šiuo tvariu projektu siekiama ne tik efektyviai panaudoti įmonės turtą, bet ir sukurti žaliosios elektros energijos gamybos pajėgumus, kurie kompensuotų dalį atliekų deginimo įrenginio išskiriamos anglies dioksido emisijos“, – pabrėžė valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.