Font:
Images:
„Toksika“ 2023 m. dirbo pelningai: išmokės 238 148 Eur dividendų

„Toksika“ 2023 metais gavo 7,5 mln. Eur pardavimo pajamų, uždirbo 317,5 tūkst. Eur grynojo pelno. 2023 m. EBITDA sudarė 1,507 mln. Eur. Už 2023 metus akcininkams išmokės 238 148 Eur dividendų.

“2023 metai išsiskyrė didele infliacija ir į aukščiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį pakilusiomis bazinėmis palūkanų normomis. Šių veiksnių visuma lėmė Lietuvos ekonomikos stabtelėjimą. Jį pajuto ir “Toksika” – 2023 m. sumažėjusi pramonės gamyba lėmė ir 13 % mažesnius pavojingųjų atliekų srautus. Vis dėlto įmonės darbuotojų efektyviai organizuotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio darbas leido per metus deginimo būdu sutvarkyti rekordiškai daug – net 11 tūkst. t – atliekų. Pastangos efektyvinti veiklą, didinti našumą ir plėsti veiklos spektrą leido pasiekti 7,5 mln. Eur pardavimo pajamas ir 20,2 % EBITDA pelningumą bei įvykdyti visus strateginius tikslus“, – sakė UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas Normantas Marius Dvareckas.

“Toksikos” generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas pasidžiaugė praėjusių metų atliekų tvarkymo rodikliais. 2023 metais surinkta 16 093 t pavojingųjų atliekų, sutvarkyra 19 606 t pavojingųjų atliekų, iš jų 11 059 t saugiai sudeginta pavojingųjų atliekų deginimo jėgainėje, gaminant elektros energiją.

“Atsakinga jėgainės priežiūra, inovatyvūs sprendimai ir investicijos davė vaisių – jėgainė pirmą kartą be sustojimo dirbo net 13 mėnesių. Pernai įvykdėme savo prisiimtus įsipareigojimus aplinkosaugos srityje. Įmonė pavojingąsias atliekas tvarkė saugiai, o bendra metinė deginimo įrenginio teršalų  emisija nesiekė nė 40% leistinos metinės normos“, – sakė Arūnas Dirvinskas.

“Toksikos” generalinis direktorius kaip reikšmingą 2023-ųjų įvykį išskyrė pastatytą 3,86 MW galios „Erelio saulės parka” Saulės parkas pastatytas ant uždaryto „Toksikos“ prižiūrimo ir jokiai kitai komercinei veiklai netinkančio odų pramonės atliekų sąvartyno Šiaulių rajone. Šiuo projektu “Toksika” rado alternatyvų pelningą panaudojimą turtui, kuris negali būti naudojamas atliekų tvarkymo veikloje. Sukurti žaliosios elektros energijos gamybos pajėgumai kompensuoja dalį atliekų deginimo įrenginio išskiriamos anglies dioksido emisijos.

Bendrovė 2023 metais ir toliau laikėsi aukštų skaidrumo, strateginio planavimo kokybės ir efektyvumo standartų bei pasiekė aukščiausią A+ valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso reikšmę visose indekso vertinimo srityse. Valdymo koordinavimo centras 2023 metais „Toksiką“ pripažino strateginio planavimo ir įgyvendinimo lydere tarp visų valstybės valdomų įmonių.

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2023 metų konkurse „Toksika“ pripažinta metų bendruomeniškiausia ir aplinkai draugiškiausia įmone vidutinių įmonių kategorijoje. Tai jau ketvirti metai iš eilės, kuomet „Toksika“ pelno apdovanojimus šiame konkurse.

Žvelgdamas į 2024-uosius metus “Toksikos” generalinis direktorius pabrėžia naują uždavinį – sėkmingai integruoti naujos dukterinės bendrovės GVT LT ir “Toksikos” veiklą. “Toksikos” vadovas teigia, kad įmonė tampa didesne, stipresne bendrove. Vienai valdymo struktūrai priklausančios „Toksika“ ir „GVT LT“ sieks sinergijos efekto, pasiūlys naujas paslaugas, taikys geriausius prieinamus atliekų tvarkymo būdus, efektyviau ir greičiau reaguos į galinčias kilti ekstremalias situacijas.