Tekstas:
Paveiksliukai:
Aplinkosaugos ekspertai patvirtino, kad „Toksikos“ deginimo jėgainė dirba saugiai

Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos užsakymu buvo atliktas planinis patikrinimas bendrovės „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus ekspertai 2022 birželio 22 d. pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė išmetamų teršalų matavimus.

Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti sunkiųjų metalų kiekiai mažesni šimtais, tūkstančiais ar net dešimtimis tūkstančių kartų už leidžiamą normą. Matuojant anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių parametrus viršijimų taip pat neužfiksuota.

Ekspertai padarė išvadą, kad pavojingosios atliekos deginamos saugiai, į aplinką išmetamų teršalų kiekiai nesiekia leistinų ribų, o jėgainė dirba su dideliu rezervu.