Šriftas:
Nuotraukos:
Veikdama didesniu našumu „Toksikos“ deginimo jėgainė dirba taip pat saugiai

2021 birželio 22 d. ir 28 d. Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos užsakymu buvo atliktas planinis patikrinimas UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje. Tyrimai parodė, kad deginimo jėgainė veikia nepriekaištingai saugiai.

Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus specialistai pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė į aplinką išmetamų teršalų matavimus.

Gautos reikšmės, tris kartus pakartojus matavimą, parodė, kad nebuvo viršytos sunkiųjų metalų ribinės vertės. Užfiksuoti sunkiųjų metalų kiekiai mažesni šimtais ar net tūkstančiais kartų už leidžiamą normą.

Matuojant anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių parametrus, viršijimų taip pat neužfiksuota.

Šiemet per pirmą pusmetį „Toksika“ sutvarkė 10 480 tonų pavojingųjų atliekų, o deginimo jėgainėje sudeginta rekordiškai daug – 5 641 tona – pavojingųjų atliekų. Tarp sudegintų atliekų medicininės atliekos, galimai užkrėstos Covid-19, sudaro 1140 tonų.  Per metus sudeginti deginimo įrenginyje leidžiama 10 000 tonų pavojingųjų atliekų.

„Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas sako, kad pirmąjį pusmetį ir pandemijos metu deginimo jėgainė veikė visu pajėgumu, todėl pavyko saugiai sutvarkyti rekordiškai didelius atliekų kiekius.

„Degindami daugiau sugebame neviršyti ribinių išmetimų verčių – deginimo jėgainė yra tinkamai funkcionuojanti, gerai prižiūrima ir saugi aplinkai visos Lietuvos pavojingųjų medžiagų utilizavimo priemonė, leidžianti apsaugoti gyvenamąją aplinką ir gamtą nuo pavojingų cheminių medžiagų. Mums svarbu nuolat kontroliuoti, kad mūsų pačių veikla būtų saugi aplinkai, todėl nuolat atliekame visą eilę tyrimų – nuolatinius matavimus atliekame patys, nenuolatinius matavimus atlieka akredituota užsienio įmonė, be to, kaip šį kartą, mus kontroliuoja Aplinkos apsaugos departamentas, atliekantis savo matavimus. Mūsų kryptingai siekimams tikslas – saugi aplinkai veikla – yra nuolat patvirtinamas nepriekaištingais išmetimų matavimų rezultatais“, – sakė „Toksikos“ generalinis direktorius A.Dirvinskas.

Anot jo, „Toksikos“ deginimo jėgainėje yra sumontuota moderni ir patikima dūmų valymo sistema, kurią sudaro du reaktoriai su tinkamai parinkta natrio bikarbonato ir aktyvintos anglies dozavimo sistema bei rankovinis filtras, sudarytas iš 338 vnt. tefloninių rankovių.

Taip pat šiais metais planuojama atnaujinti ir modernizuoti automatinę teršalų matavimo monitoringo stotelę – tai  leis dar efektyviau valdyti išmetamųjų teršalų kiekius pavojingųjų atliekų deginimo jėgainėje.

Generalinis direktorius pasidžiaugė, kad įmonė dar turi didelį rezervą didinti tvarkymo apimtis, įdiegiant naujas tvarkymo technologijas, nes rinkoje poreikis tinkamai sutvarkyti pavojingąsias atliekas tik auga.