Šriftas:
Nuotraukos:
Valstybės valdoma bendrovė “Toksika” 2018 m. dirbo saugiai ir pelningai

Valstybės valdoma pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovė „Toksika“ 2018 m. dirbo pelningai ir užtikrino visus ekologiškai saugaus darbo rodiklius. Preliminariais duomenimis, per praėjusius metus gauta 3,474 mln. Eur pajamų, uždirbta 200 tūkst. Eur pelno. Pajamų lygis išliko panašus kaip ir 2017 m., o pelnas išaugo beveik 4 kartus.

„Šiemet smarkiai padidinome „Toksikos“ veiklos efektyvumą – keliskart užaugęs pelnas rodo, kad įmonė geba generuoti ir aukštas pajamas, ir didesnį pelną. Tai pavyko padaryti, tinkamai valdant veiklos procesus, kainodarą, efektyvinant pavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo procesus. Kadangi UAB „Toksika“ veiklos yra ribojamos aplinkosauginiais leidimais, šiuo metu bendrovė beveik pasiekė savo galimybių ribą. Ateityje planuojame grąžą valstybei užtikrinti didinant veiklos efektyvumą“, – sakė „Toksikos“ valdybos pirmininkas Dangirutis Jaunušas.

2018 m. bendrovė sutvarkė 12 927 tonų pavojingųjų atliekų, t.y. 25 proc. daugiau nei 2017 m. 2018 m. UAB „Toksika“ surinko 11 323,9 t pavojingųjų atliekų.

Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, veikiančiame Šiaulių rajone, sudeginta beveik 7 000    tonų atliekų, kai maksimali leistina norma – 8000 tonų per metus.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne pašalinta 4 198 tonų pavojingųjų atliekų, t.y. beveik triskart daugiau nei 2017 m., kuomet sąvartyne buvo pašalinta 1514 tonų atliekų.  Kitos atliekos buvo tvarkomos kitais būdais.

„Šiemet sugebėjome užtikrinti didesnę grąžą valstybei, padidinę surenkamų atliekų kiekį ir išplėsdami sutvarkytų atliekų spektrą. Taikydami inovacijas ir sukauptą darbuotojų patirtį, 2018 m. ėmėme tvarkyti ir tas pavojingąsias atliekas, kurios anksčiau nebuvo tvarkomos. Pelningumui įtakos turėjo ir mūsų lanksti kainodara“, – teigė „Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas.

Pasak jo, 2018 m. atlikti ir privalomi deginimo įrenginio sukamosios krosnies remonto darbai. Pagal panašių sukamųjų krosnių pasaulinę praktiką metalinių cilindrų ir futeruotės   keitimo   darbai atliekami kas dvejus metus. Remonto darbų vertė – 384500 Eur. Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje taip pat buvo atlikti ir kiti priežiūros valymo darbai, pakeistos reikiamos detalės, filtrai.

2018 m. dirbo saugiai ir didžiausią dėmesį skyrė efektyviam išmetamų dūmų valymui.     Pernai m. ekologiniai rodikliai taip pat buvo pavyzdiniai – bendrųjų ir specifinių teršalų išmetimų rodikliai nesiekė pusės leistinų normų ribų.     

A.Dirvinskas pabrėžė, kad bendrovė savo darbu maksimaliai stengiasi, kad būtų pabaigtas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto ir bendrovės lėšomis finansuotas projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, baigiami teisiniai ginčai. 2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos apeliacinis teismas  pripažino, kad LR Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra atsakinga už bendrovei padarytą 354 991,46  eurų  žalą. Suformuota teismų praktika leidžia tikėtis, kad bendrovei kaip galutinei paramos gavėjai bus atlyginta visa žala dėl kito subjekto padarytų neteisėtų veikų.

Aptardamas 2019 m. veiklos planus „Toksikos“ vadovas pabrėžė būtinybę išspręsti pavojingųjų atliekų sąvartyno mokestį, kuris gerokai išaugina atliekų priėmimo kainą. Tarp iškeltų tikslų – veiklos efektyvumo didinimas, inovatyvių sprendimų diegimas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.