Šriftas:
Nuotraukos:
Užsienio ekspertai patvirtino, kad „Toksikos” išmetimai neviršija normų

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2021 m. vasario, lapkričio mėnesiais UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.

Atliktų nenuolatinių matavimų rezultatų vidurkiai parodė, kad nei sunkiųjų metalų (As, Cr, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg, Pb), nei vandenilio fluorido (HF) ir amoniako (NH3) bei dioksinų-furanų (PCDD/PCDF) ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų – furanų metinių kiekių vidurkiai vasario, lapkričio mėn. (0,0171 ng/Nm3) yra 5,85 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3), o gyvsidabrio išmetimų vidurkiai (0,013274 mg/Nm3) – 3,77 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,05 mg/Nm3).

Galime daryti išvadą, kad pavojingos atliekos deginamos saugiai, į aplinką išmetamų teršalų kiekiai yra labai nežymūs ir jėgainė dirba su dideliu rezervu.