Šriftas:
Nuotraukos:
Užsienio ekspertai patvirtino, kad „Toksika” neviršija leistinų išmetimų normų

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2022 m. kovo 9-10 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.

Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei vandenilio fluorido ir amoniako bei dioksinų-furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų – furanų kiekiai kovo mėn. (0,0074 ng/Nm3) yra 13,51 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3), o gyvsidabrio išmetimai (0,002063 mg/Nm3) – 24,24 kartus mažesni už leidžiamą normą (0,05 mg/Nm3).

Galime daryti išvadą, kad pavojingos atliekos deginamos saugiai, į aplinką išmetamų teršalų kiekiai neviršija nustatytų ribinių verčių ir jėgainė dirba su dideliu rezervu. UAB „Toksika“ laikosi strateginiame plane numatytų tikslų ir reikalavimų neviršyti 60 % leistino išmetamų teršalų kiekio.