Šriftas:
Nuotraukos:
Tyrimai parodė, kad deginimo jėgainės išmetimai neviršija normų

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2022 m. spalio 12 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.

Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei vandenilio fluorido ir amoniako bei dioksinų-furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų-furanų kiekiai spalio mėn. (0,0183 ng/Nm3) yra 5,5 karto mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3), o gyvsidabrio išmetimai (0,028847 mg/Nm3) – 1,73 karto mažesni už leidžiamą normą (0,05 mg/Nm3).

„Toksikoje“ pavojingos atliekos deginamos saugiai, į aplinką išmetamų teršalų kiekiai neviršija nustatytų ribinių verčių ir jėgainė dirba su dideliu rezervu.