Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksikos“ išmetimų rodikliai yra kelis kartus mažesni už leistinas normas

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2018 m. pabaigoje UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo įrenginyje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad sunkiųjų metalų, vandenilio fluorido, amoniako bei dioksinų–furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų-furanų išmetimai yra 1,89  karto mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai   – net 12,3 karto mažesni už leidžiamą normą.

Nuolatinių matavimų rezultatus bendrovė „Toksika“ kasdien skelbia savo interneto puslapyje, išmetimų rodikliai nėra viršijami.