Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksikos” išmetimai neviršija normų

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2021 m. vasario 4 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.

Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų (As, Cr, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg, Pb), nei vandenilio fluorido (HF) ir amoniako (NH3) bei dioksinų-furanų (PCDD/PCDF) ribinės vertės nebuvo viršytos. Pvz.: užfiksuoti dioksinų – furanų kiekiai vasario mėn. (0,010 ng/Nm3) yra 10 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3), o gyvsidabrio išmetimai (0,015177 mg/Nm3) – 3,29 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,05 mg/Nm3). Įvertinus gautas reikšmes, galime daryti išvadą, kad atlikus 15 parametrų matavimus,  didžiausios rezultatų vertės vidutiniškai sudaro  ~ 44 %  nustatyto limito dalies ( Ni – 48,05 %, Cu – 23,09 %, Tl – 28,85 % Hg – 30,35 %, HF – 91 %).