Tekstas:
Paveiksliukai:
„Toksikos“ išmetimai atitinka reikalavimus

Lenkijos įmonė PROFTECH Spolka Jawna 2017 m. kovo 23 d. UAB „Toksikos“ deginimo įrenginyje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei vandenilio fluorido ir amoniako bei dioksinų – furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų-furanų kiekiai (0,0159 ng/Nm3) yra 6,29  karto mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3).