Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksikoje” sunaikinti narkotikai

Nar­ko­ti­nių me­džia­gų trans­por­ta­vi­mo ope­ra­ci­ja vy­ko lai­kan­tis itin griež­tų tai­syk­lių: kro­vi­nį ly­dė­jo ke­lios de­šim­tys gink­luo­tų Lie­tu­vos mui­ti­nės pa­rei­gū­nų, taip pat ap­sau­gos tar­ny­ba.

Plačiau apie tai – vaizdo reportaže.