Šriftas:
Nuotraukos:
“Toksika” pelnė aukščiausią gerosios valdysenos įvertinimą

Valdymo koordinavimo centras (VKC) 2020 metais “Toksikai” suteikė aukščiausią A+ gerosios valdysenos įvertinimą.

LR Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras – Valdymo koordinavimo centras – siekia užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymą.

Suteikdamas tokį aukštą įvertinimą Valdymo koordinavimo centras rėmėsi valstybės valdomų įmonių  gerosios valdysenos klausimynu (ir jo papildymais) ir VKC atliktais 2019 metų strategijos kokybės, strategijos įgyvendinimo, metinių veiklos ataskaitų/metinių pranešimų, duomenų sklaidos įmonės interneto puslapyje, “E.Altmano Z“ kreditingumo vertinimais.

Suteikiant A+ rodiklį vertintas įmonės skaidrumas, kolegialūs organai ir strateginis planavimas bei įgyvendinimas – viso vertinta pagal 17 kriterijų.

„Toksikos” valdybai ir gerosios valdysenos praktikos diegimui vadovauja valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.

„Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indeksas – vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama įmonės valdymo kokybė. Daugelį metų nuosekliai dirbome, gerinome vidinius procesus, kad gerėtų valdymo ir valdysenos kokybė. Tampriai dirbome su savo akcininkais, Valdymo koordinavimo centru, kitais suinteresuotais asmenimis, kad išgirstume jų lūkesčius ir pastebėjimus, daug dėmesio skyrėme veiklos skaidrumui bei atskaitingumui. Gautas aukščiausias valdysenos įvertinimas A+ yra visos vadovų komandos įvertinimas ir įpareigojimas išlaikyti pasiektą valdysenos lygį bei tvarią ir darnią bendrovės veiklą”, – sakė „Toksikos” valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.