Šriftas:
Nuotraukos:
“Toksika” vienintelė iš valstybinių įmonių gavo net tris atsakingo verslo apdovanojimus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet rengiamuose Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose (NAVA) „Toksika“ pelnė net tris apdovanojimus vidutinių įmonių kategorijoje. Bendrovė įvertinta kaip „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“,  „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020“ ir “Delfi.lt skaitytojų išrinkta išrinkta „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020”.

 

“Tai svarbūs įvertinimai mūsų įmonei dėl kurių įdėta daug nuoširdaus ir ilgamečio darbo. Didžiuojamės kad mes, kaip valstybės valdoma įmonė, sugebame užtikrinti tokius pat aukštus verslo standartus ir net aplenkti privatų verslą socialinės atsakomybės srityje. Gauti apdovanojimai įpareigoja toliau tęsti savo veiklą saugant aplinką, edukuojant visuomenę bei puoselėjant draugiškus santykius su bendruomene”, – sakė “Toksikos” generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas.

„Šiandien „Toksika“ išsiskiria puikiais veiklos ir finansiniais rodikliais, kasmet saugiai sutvarkomais vis didesniais kiekiais pavojingųjų atliekų. Už gerą valdyseną esame įvertinti Valdymo koordinavimo centro aukščiausiais vertinimais. Gauti socialiai atsakingo verslo apdovanojimai tik patvirtina, kad puikūs rezultatai pasiekti darnoje su aplinka ir aplinkinėmis bendruomenėmis. Todėl dar kartą norėčiau padėkoti Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėms, artimiausioms Medelyno ir Bridų bendruomenėms, kad jos prieš gerus 5 -6 metus patikėjo „Toksika“, jog dirbsime saugiai ir skaidriai“, – sakė „Toksikos“ vadybos pirmininkas Dangirutis Janušas.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – tai nuo 2008 metų vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus. Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

„Toksika“ įvertinta už visuomenės švietimą, atvirumą, ekologinio sąmoningumo didinimą ir socialinę iniciatyvą.

Nuolatinis dialogas, atvirų durų dienos, bendri ekologiniai projektai, metinių rezultatų aptarimai, inovacijų pristatymas, susitikimai, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą padėjo įmonei tapti geros kaimynystės pavyzdžiu visoje Lietuvoje.

„Toksika“ daug dėmesio skiria visuomenės švietimui – bendradarbiauja su mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, greta įmonės esančiomis gyventojų bendruomenėmis, bei visais neabejingais ekologijai gyventojais.

„Su „Toksika“ bendruomenę sieja gražus bendradarbiavimas. Jie mums nuolat pateikia ataskaitas, jaučiamas įmonės palaikymas ir pagalba bendruomenėms, pagalba bendruomenei, užmegzti kultūriniai ryšiai. Turime labai tiesų ir atvirą santykį – bendruomenėm tai yra pakankamai svarbu. Užmegstas glaudus ryšys, kada mes vienas kitus palaikome, suprantame ir plėtojame abipusius ryšius”, -Šiaulių  Medelyno bendruomenės vadovas Aidas Zaloga.

„Toksika“ palaiko glaudžius ryšius su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų kaime – gyvenančiais žmonėmis, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėmis. Įmonė nuolatos juos informuoja apie savo veiklą, kviečia į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius. 2020 metais bendrovė nemokamai iš Šiaulių rajone ir mieste gyvenančių žmonių rinko pavojingąsias atliekas, švietė vietos gyventojus apie pavojingųjų atliekų tinkamo rūšiavimo ir tvarkymo svarbą.

Jau daugelį metų „Toksika“ bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), rengiant pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistus Lietuvoje. Kasmet Šiaulių padalinyje organizuojamos edukacinės ekskursijos moksleiviams, per kurias įmonės specialistai vaikams ir paaugliams pasakoja apie saugų atliekų tvarkymą bei ekologiją. „Toksika“ įgyvendino projektą „100 mokyklų“, kurio metu iš visų Lietuvos mokyklų nemokamai surinko pavojingąsias atliekas ir moksleiviams vedė ekologijos pamokas.

“Esame įsitikinę, kad tik atsakingas ir glaudus darbas su vietos bendruomenėmis, aplinkosaugos puoselėjimas  kurs aukštą pasitikėjimą ir saugų darbą būtiną atliekų tvarkymo įmonei. Socialinė atsakomybė buvo mūsų natūrali iniciatyva ir prioritetas, su laiku tai tapo ilgamete tradicija“, – sakė “Toksikos” generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas.

„Toksika“ aktyviai dalyvauja ir pačių bendruomenių organizuojamuose renginiuose, rengia bendrus meninius projektus.

„Toksika“ siekia užtikrinti visus ekologinius parametrus, kurie keliami pavojingųjų atliekų deginimo įmonei. Laikydamasi atvirumo, skaidrumo ir bendradarbiavimo principų „Toksika“ apie visus savo veiklos rodiklius, emisijas atvirai kasdien informuoja visuomenę savo interneto svetainėje www.toksika.lt.