Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksika“ per pirmąjį 2018 m. ketvirtį dirbo saugiai

Šiaulių rajone veikiantis „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys per 2018-ųjų pirmuosius tris mėnesius neviršijo leidžiamų išmetimų normų ir net nepasiekė pusės leidžiamos normos ribų.

Įmonė matuoja ir bendruosius deginimo procese susidarančius teršalus, ir specifiškai dioksinus-furanus. 

Lenkijos įmonė „PROFTECH Spolka Jawna” 2018 m. sausio 31 d. UAB „Toksika“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.  Gauti rezultatai parodė, kad matuotų minėtų teršalų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuotas išmetamas dioksinų – furanų kiekis (0,0164 ng/Nm3) yra 6,10   karto mažesnis už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3).

 „Toksikos“ deginimo įrenginys dirba stabiliai ir saugiai.