Šriftas:
Nuotraukos:
„TOKSIKA” PELNĖ AUKŠČIAUSIĄ GEROSIOS VALDYSENOS ĮVERTINIMĄ

Valdymo koordinavimo centras (VKC) 2021 metais “Toksikai” suteikė aukščiausią A+ gerosios valdysenos indekso įvertinimą. Tokį įvertinimą „Toksika“ pelne jau antrus metus iš eilės.

VKC – Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymą.

Gerosios valdysenos indeksas – priemonė, skirta įvertinti ir pamatuoti, kaip valstybės valdomos įmonės įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas, kurios apima Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, VVĮ veiklą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus ir geriausias pasaulines praktikas.

A+ rodiklis „Toksikai“ suteiktas įmonės valdyseną įvertinus trijose – skaidrumo, kolegialių organų ir strateginio planavimo bei įgyvendinimo – dimensijose. Suteikdamas tokį aukštą įvertinimą VKC rėmėsi atliktu įmonės 2020 metų strategijos kokybės, strategijos įgyvendinimo, įmonės metinio pranešimo kokybės, duomenų sklaidos įmonės interneto puslapyje, “E. Altmano Z“ kreditingumo vertinimais.