Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksika“ įveisė savo mišką

Pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovė „Toksika“ įsigijo sklypą Šiaulių rajone ir įveisė naują mišką. Šiuo žingsniu siekiama sukurti kuo daugiau miškingų plotų ir taip prisidėti mažinant pasaulio klimato kaitą – augantys medžiai absorbuoja atmosferoje esantį anglies dioksidą (šiltnamio efektą sukeliančias dujas) ir tiekia mums deguonį.

Žemės sklypas nupirktas Paraudžio kaime Šiaulių rajone. Visas sklypas sudaro 21 ha, įveisiamas miškas – 18,1 ha, želdinamas plotas – 15,50 ha. Šiemet būsimam miškui įveisti pasodinta 47 tūkst. juodalksnio sodinukų.

„Mes skiriame didelį dėmesį ekologiniam savo veiklos aspektui – stengiamės kuo labiau prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo. Vykdydami pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą ieškome būdų ne tik mažinti taršą, bet ir kaip galėtume prisidėti mažinant pasaulio klimato kaitą. Vienas iš mūsų pasirinktų kelių – pasodinti mišką, kuris sugertų aplinkos ore esantį anglies dioksidą. Tam įsigijome žemės sklypą, pasodinome medelius ir apsiėmėme prižiūrėti šį būsimą mišką“, – teigė „Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas.

Anot jo, “Toksika“ įsipareigojo iki 2030 metų dvigubai sumažinti anglies dioksido emisiją, tenkančią vienai sutvarkytai pavojingųjų atliekų tonai. Atliekas „Toksika“ surenka iš Lietuvoje veikiančių įmonių, kuriose jos susidaro kaip šalutinis prekių gamybos ar paslaugų teikimo produktas. Vis daugiau Lietuvos įmonių kelia sau tikslą mažinti veikloje susidarantį atliekų kiekį, tačiau beatliekinių technologijų diegimas yra ilgas procesas. Taigi, įgyvendindama savo tvarumo projektus, „Toksika“ padės ir klientams – Lietuvoje veikiančioms gamybos, paslaugų įmonėms – greičiau siekti savo tvarumo tikslų.

Anot “Toksikos” vadovo, miškui įveisti buvo konsultuojamasi su specialistais: jie pagal dirvožemį ir augimvietę rekomendavo sodinti juodalksnius.

Pernai įsigytas apleistas sklypas buvo išvalytas – iškirsti krūmynai ir menkaverčiai medžiai, panaikintos bebravietės. Šiemet paruoštame sklype pasodinti medelių sodinukai. “Toksika” apsiėmė prižiūrėti būsimą mišką ir ateityje.

A.Dirvinskas įsitikinęs, kad tinkamai prižiūrimas miškas ne tik prisidės kovojant su pasaulio klimato kaita, bet ir skatins bioįvairovę, prisidės prie gyvūnų populiacijos didinimo ir džiugins Šiaulių rajono gyventojus, mėgstančius lankytis miškuose.