Šriftas:
Nuotraukos:
“Toksika” išrinkta „Metų bendruomeniškiausia įmone 2020“

“Delfi” portalo  skaitytojai išrinko “Toksiką” „Metų bendruomeniškiausia įmone 2020“ vidutinių įmonių kategorijoje. Portalo lankytojai galėjo balsuoti  už Lietuvos įmones, įvertindami jų indėlį į bendruomeniškumo skatinimą.
„Toksika“ visuomenės įvertinta už visuomenės švietimą, atvirumą ir ekologinio sąmoningumo didinimą.

„Toksika“ daug dėmesio skiria visuomenės švietimui – bendradarbiauja su mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, ekologinėmis bendruomenėmis ir greta įmonės esančiomis gyventojų bendruomenėmis.

Nuolatinis dialogas, bendri ekologiniai projektai, susitikimai, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą padėjo įmonei tapti geros kaimynystės pavyzdžiu visoje Lietuvoje.

„Toksika“ palaiko glaudžius ryšius su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų kaime – gyvenančiais žmonėmis. Įmonė nuolatos juos informuoja apie savo veiklą, kviečia į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius. 2020 metais bendrovė nemokamai iš Šiaulių rajone ir mieste gyvenančių žmonių rinko pavojingąsias atliekas, švietė vietos gyventojus apie pavojingųjų atliekų tinkamo rūšiavimo ir tvarkymo svarbą.

„Toksika“, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), rengia pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistus Lietuvoje. Kasmet Šiaulių padalinyje organizuojamos edukacinės ekskursijos moksleiviams, per kurias įmonės specialistai vaikams ir paaugliams pasakoja apie saugų atliekų tvarkymą bei ekologiją. „Toksika“ įgyvendino projektą „100 mokyklų“, kurio metu iš visų Lietuvos mokyklų nemokamai surinko pavojingąsias atliekas ir moksleiviams vedė ekologijos pamokas.

Kasmet įmonėje rengiami bendruomenės narių metiniai susitikimai. Su bendruomenių atstovais susitikimuose bendrauja bendrovės „Toksika“ aukščiausiojo lygmens vadovai.

„Toksika“ aktyviai dalyvauja ir pačių bendruomenių organizuojamuose renginiuose, rengia bendrus meninius projektus. Įmonė įsitikinusi, kad tik atsakingas ir glaudus darbas su vietos bendruomenėmis kurs aukštą pasitikėjimą ir saugų darbą, būtiną atliekų tvarkymo įmonei.

„Toksika“ taip pat stengiasi užtikrinti visus ekologinius parametrus, kurie keliami pavojingųjų atliekų deginimo įmonei. Laikydamasi atvirumo, skaidrumo ir bendradarbiavimo principų „Toksika“ apie visus savo ekologinius parametrus atvirai kasdien informuoja savo interneto svetainėje.

“Delfi” skaitytojų išrinkti „Metų bendruomeniškiausios įmonės 2020“ nominacijų laimėtojai bus apdovanoti vykstančiuose „Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimuose 2020“. Lietuvos įmonėms, nuveikusioms daugiausiai darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusioms prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje 2020 metais, apdovanojimai bus įteikti 2021 metų pavasarį, kai tik šalyje ims gerėti situacija dėl koronaviruso pandemijos.
Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – tai nuo 2008 metų vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus. Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.