Šriftas:
Nuotraukos:
„Toksika“ akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba

Ūkio ministerijos valdomos  UAB „Toksika“ akcininkų susirinkime  buvo išrinkta nauja bendrovės valdyba. Nepriklausomai valdybos nariais tapo UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, VĮ „Oro navigacija“ valdybos narys Dangirutis Janušas, UAB „EPSO-G“ vyriausiasis teisininkas Valdemar Kačanovskij, pagrindinei akcininkei Ūkio ministerijai atstovauja valstybės tarnautoja Ūkio ministerijos pramonės ir prekybos departamento pramonės politikos skyriaus vyriausioji specialistė Lygita Makaravičiūtė.

Paskirtoji valdyba išrinko jai vadovausiantį pirmininką, juo tapo Dangirutis Janušas.

LR Ūkio ministerijos ministro patarėja Jolita Gumaniukienė, valdybos atrankos komisijos narė, teigia, kad renkant valdybos narius svarbiausi buvo du aspektai – užtikrinti darbų tęstinumą ir paskirti tokius valdybos narius, kurie turėtų reikiamas ir įmonės veiklai svarbias kompetencijas. Jos nuomone, konkurencija buvo išties didelė, ir į valdybą išrinkti aukštos kvalifikacijos specialistai.

UAB „Toksika“ yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, vienintelė Baltijos šalyse turinti pavojingų atliekų deginimo įrenginį ir pavojingų atliekų šalinimo sąvartyną.

Bendrovė pajėgi vienu metu saugoti iki 10 000 tonų pavojingųjų atliekų. Surinktos atliekos šalinamos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, pavojingųjų atliekų sąvartyne arba perduodamos kitiems tvarkytojams. „Toksika“ utilizuoja pavojingas atliekas specialiai pastatytame deginimo įrenginyje Šiaulių rajone. Deginimo įrenginio galingumas – iki 8000 tonų atliekų per metus. 

„Toksika“ pavojingas atliekas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų. Deginimo įrenginio išmetimų stebėsena atliekama laikantis griežčiausių ES ir Lietuvos įstatymų bei kitų reglamentuojančių aktų reikalavimų. 

Per devynis šių metų mėnesius UAB „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai rodo spartų įmonės veiklos augimą. Per tris ketvirčius surinkta 7381 tona pavojingųjų atliekų, t.y. 36,6 proc. daugiau palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.  Įmonė gavo 2,1 mln. EUR pajamų, t.y.  39,9 proc. daugiau nei pernai per devynis mėnesius.