Šriftas:
Nuotraukos:
Tarptautiniai ekspertai nustatė, kad „Toksikos“ išmetimai neviršija normų

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2020 m. spalio 21 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus.

Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų (As, Cr, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg, Pb), nei vandenilio fluorido (HF) ir amoniako (NH3) bei dioksinų-furanų (PCDD/PCDF) ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų – furanų kiekiai spalio mėn. (0,022 ng/Nm3) yra 4,55 karto mažesni už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3), o gyvsidabrio išmetimai (0,004990 mg/Nm3) – net 10,02 kartų mažesni už leidžiamą normą (0,05 mg/Nm3).