Šriftas:
Nuotraukos:
Lietuvos ir užsienio ekspertai patvirtino, kad „Toksika“ dirba saugiai

„Toksikos“ Šiaulių padalinyje Lietuvos ir užsienio ekspertai atliko matavimus, kurie patvirtino, kad „Toksikos deginimo įrenginys veikia saugiai ir išmetimai neviršija nustatytų normų.

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka ZO.O.“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2023 m. kovo 6 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad dioksinų-furanų (PCDD/PCDF) ribinės vertė nebuvo viršyta. Užfiksuotas dioksinų – furanų kiekis yra 21,28 karto mažesnis už leidžiamą normą (0,1 ng/Nm3).

Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos užsakymu buvo atliktas planinis patikrinimas UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus ekspertai 2023 birželio 5 d. pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė išmetamų teršalų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti sunkiųjų metalų kiekiai mažesni šimtais, tūkstančiais ar net dešimtimis tūkstančių kartų už leidžiamą normą. Matuojant anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių parametrus viršijimų taip pat neužfiksuota.

Taigi „Toksikoje“ pavojingosios atliekos deginamos saugiai, į aplinką išmetamų teršalų kiekiai yra labai nežymūs, o jėgainė dirba su dideliu rezervu. „Toksika“ laikosi strateginiame plane numatytų tikslų ir reikalavimų neviršyti 60 % išmetamų teršalų kiekio.