Šriftas:
Nuotraukos:
Į „Toksikos“ nepriklausomo valdybos nario poziciją išrinktas Giedrius Dusevičius

UAB „Toksika“ visuotinis akcininkų susirinkimas į laisvą nepriklausomo valdybos nario poziciją išrinko Giedrių Dusevičių.

Jis yra UAB „Digital Audio“ direktorius, iki 2023 m. kovo mėn. ėjęs UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ stebėtojų tarybos pirmininko, iki 2022 metų – AB „KN Energies“ valdybos pirmininko pareigas, dar anksčiau – „Swedbank“ grupės produktų vadovo, verslo architektūros vadovo, „Hansabanko“ valdybos pirmininko pareigas.

G.Dusevičius turi didelę patirtį finansų, strateginio valdymo srityse, taip pat patirtį, įgytą einant įmonių kolegialių valdymo organų nario, pirmininko pareigas. „Toksikos“ valdyboje jo pagrindinė kompetencijų sritis bus strateginis valdymas ir valdysena.

„Toksikos“ valdyba sudaroma iš trijų narių – dviejų nepriklausomų (renkamų konkurso būdu), ir vieno nario, deleguojamo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Valdybos pirmininko pareigas eina nepriklausomas narys Normantas Marius Dvareckas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota valdybos narė – Agata Šeporaitienė.

Dabartinės sudėties „Toksikos“ valdybos kadencija tęsis iki 2026 m. vasario mėn.