Šriftas:
Nuotraukos:
2020 metais „Toksikos“ deginimo jėgainė į orą išmetė dvigubai mažiau teršalų nei leidžiama

Vertinant UAB „Toksika“  valdomos pavojingų atliekų deginimo jėgainės išmetamų teršalų kiekius per visą 2020 metų laikotarpį, buvo suformuota ir aplinkos apsaugos agentūrai pateikta statistinė ataskaita „Atmosfera“. Išvadose teigiama, kad „Toksikos“ deginimo jėgainėje pavojingosios atliekos deginamos saugiai.

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2020 m. vasario 12 d. ir spalio 21 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus. Pildant statistinę ataskaitą buvo vertinami atliktų nenuolatinių matavimų vidurkiai. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei vandenilio fluorido ir amoniako bei dioksinų-furanų ribinės vertės nebuvo viršytos.

Užfiksuoti dioksinų–furanų kiekiai 2020 m. vasario mėn. buvo 11,11 karto mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai net 12,48 karto mažesni už leidžiamą normą. 2020 m. spalio mėnesį užfiksuoti dioksinų–furanų kiekiai  buvo 4,55 karto mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai  – net 10,02 kartų mažesni už leidžiamą normą. Matuojant anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių parametrus, viršijimų taip pat neužfiksuota.

„Toksikos“ deginimo jėgainėje pavojingosios atliekos deginamos saugiai. Atlikus taršos skaičiavimus skystų, dujinių ir kietųjų teršalų ribinės vertės viršytos nebuvo. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje po atliekų sudeginimo į aplinkos orą išmetė beveik dvigubai mažiau teršalų nei leidžiama per metus. Jėgainė dirba su didele atsarga, o į aplinką išmetamų teršalų kiekis 2020 m. nesiekia  47 %  nustatytos leistinos limito ribos.