Šriftas:
Nuotraukos:
2017-ieji “Toksikai” buvo intensyvaus augimo metai

2017 m. UAB „Toksikos“ pasiekti veiklos rezultatai parodė, kad įmonė tinkamai išnaudojo savo turimus pajėgumus ir sparčiai augino visus savo veiklos rodiklius.

Per 2017 m. surinkta 11788 tonos pavojingų atliekų, t.y. 53,1 proc. daugiau nei prieš metus. Per metus sutvarkyta 10323 t pavojingų atliekų, t.y. pasiektas 60,2 proc. metinis augimas.

Pabrėžtina, kad 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo sutvarkytos bankrutuojančių įmonių UAB „Jukneda“ ir UAB „Ūrus ir Ko“ nelegaliai sukaupti pavojingų atliekų sankaupos, jos sudarė 828 tonas.

2017 m. įmonė uždirbo 51,8 proc. daugiau pajamų nei 2016 m., iš viso gauta 3,5 mln. eurų.

Vis intensyviau dirbo ir pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Jame per 2017 m. sudeginta 7408 tonos pavojingų atliekų, tarp jų – 573 tonos medicininių atliekų. Pavojingų atliekų sudeginimo statistika rodo 45,5 proc. metinį augimą.

Intensyviai dirbant pavojingų atliekų deginimo įrenginiui per 2017 m. buvo pagaminta 45 proc. daugiau elektros energijos. Kartu išaugo ir elektros energijos, kurios nebereikia įmonės reikmėms, pardavimai. Įmonė pardavė 28,7 proc. daugiau elektros energijos nei prieš metus.

2017 m. pavojingų atliekų sąvartyne sutvarkyta 1514,1 t pavojingų atliekų, kai 2016 m. sutvarkyta  563 t.

2017 m. ekologiniai rodikliai taip pat buvo pavyzdiniai – bendrųjų teršalų išmetimų rodikliai nesiekė pusės leistinų normų ribų.